Na temelju članka 44. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 11/13, 11/18, 06/20,12/21) općinski načelnik općine Desinić dana 22. 11. 2023.  godine donosi

O D L U K U

o privremenom i kratkotrajnom zatvaranju za promet nerazvrstane ceste  u Ravnicama Desinićkim

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno i kratkotrajno se zatvara za sav promet nerazvrstana cesta u Ravnicama Desinićkim (od kuće Gašperta Rudolfa do kuće  Halužan dana 23.11.2023. godine u vremenskom razdoblju od 09,00 do 13,00 sati.

Dionica NC iz prethodnog stavka zatvara se radi uklanjanja hrasta koji predstavlja opasnost za sigurno odvijanje prometa.

Članak 2.

Obilazni pravac u navedenom vremenu zatvaranja nerazvrstane ceste iz članka 1. je nerazvrstana cesta prema Jelenjaku i Gornjem Jalšovcu.

Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonko Škreblin