Preventivna sustavna deratizacija na području Općine Desinić provest će se u periodu od šest radnih dana u vremenu od 08.00 do 15.00 sati prema slijedećem rasporedu: 

  • Dana 16.05.2022. – Desinić, Turnišće 
  • Dana 17.05.2022.– Osredek, Desinić Gora, Trnovec Desinićki, Grohot, Gaber, Dubravica, Nebojse 
  • Dana 18.05.2022.– Klanječno, Gostenje, Gornji Zbilj, Donji Zbilj, Velika Horvatska 
  • Dana 19.05.2022.– Ravnice Desinićke, Turnovo, Jelenjak, Škalić, Šimunci
  • Dana 20.05.2022.– Donji Jalšovec, Gornji Jalšovec, Ivanić Desinićki, Ivanić Košnički, Košnička gora
  • Dana 21.05.2022.– Hum Košnički, Košnica, Stara Ves Košnička, Jazbina 

Poveznica na Operativni plan: Operativni plan provedbe obvezne preventivne deratizacije .pdf

U slučaju kišnog vremena moguće su promijene plana.