2023-02-22

Dana 22.02.2023. godine Općina Desinić raspisala je: 

Pozivaju se udruge (prihvatljivi prijavitelji prema uvjetima natječaja)  koje su programski usmjerene na rad u području promicanja kulture  da se prijave na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Desinić za 2023. godinu, a udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i druge organizacije civilnog društva  programski usmjerene na rad za opće dobro,  da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge u sportu i druge organizacije civilnog društva s područja Općine Desinić za 2023. godinu.

Rok za dostavu prijava je 24.03.2023. godine.

Navedeni natječaji zajedno sa  pripadajućom natječajnom dokumentacijom i obrascima za prijavu objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Općine Desinić (rubrika Javni natječaji i pozivi)- OVDJE .

Pitanja vezana uz natječaje mogu se postaviti elektroničkim putem na info@desinic.hr ili broj telefona 049/343-146.