2023-03-30

Na temelju Programa potpore poljoprivredi na području Općine Desinić za 2023. godinu („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 59/22 – dalje u tekstu: Program), Općina Desinić, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području općine Desinić za 2023. godinu (KLASA: 404-01/22-01/111, URBROJ: 525-07/311-22-2)  objavljuje

  Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Desinić u 2023. godini

Predmet javnog poziva, prihvatljivi korisnici, iznosi potpora, postupak dodjele potpora, potrebna dokumentacija i način i rokovi podnošenja zahtjeva propisani su Javnim pozivom. 

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Desinić u 2023. godini otvoren je do 31. prosinca 2023. godine. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu. 

Javni poziv i pripadajuća dokumentacija nalaze se na ovoj službenoj stranici Općine Desinić u rubrici Javni natječaji i pozivi-  OVDJE 

Za sva pitanja svi zainteresirani mogu se obratiti putem e-maila: info@desinic.hr ili telefona: 043/343-146.