2023-03-31

Na temelju članka  Odluke o davanju financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/2021) Općina Desinić objavljuje

OBAVIJEST O RASPISANOM JAVNOM POZIVU

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA  DAVANJE FINANCIJSKE POMOĆI ZA KUPNJU ILI GRADNJU NEKRETNINE NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU

Općina Desinić je dana 31.03.2023. godine raspisala  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje financijske pomoći za kupnju ili gradnju nekretnine na području Općine Desinić za 2023. godinu.  Opće odredbe, iznos pomoći, prihvatljivi korisnici, uvjeti za sudjelovanje u postupku, isprave i dokazi koji se prilažu uz zahtjev, način podnošenja zahtjeva, rok,  kao i ostali uvjeti,  kriteriji i detalji odnosno cjeloviti tekst javnog poziva s predlošcima obrazaca nalaze se na službenoj mrežnoj stranici Općine Desinić, rubrika Javni natječaji i pozivi i oglasnoj ploči općine Desinić, Trg svetog Jurja 7.                                                                                             

OPĆINA DESINIĆ