2021-08-04

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Na temelju odredbe članka 18., 19., 28., 29 i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18,112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić raspisala je  oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u vlastiti pogon općine Desinić koji je osnovan kao organizacijska jedinica Jedinstvenog upravnog odjela sukladno  posebnom zakonu, na radno mjesto pomoćni radnik, kategorija: IV., potkategorija: namještenici II. potkategorije, razina potkategorije: 2, klasifikacijski rang: 13., broj izvršitelja: 1, radno vrijeme: puno radno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnog namještenika.

Oglas je  sukladno članku 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), objavljen putem nadležne službe za zapošljavanje dana 04. 08. 2021. godine  na poveznici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=115643509

Nastavno na navedeno i sukladno članku 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) daju se  i na oglasnoj ploči te na web stranici općine Desinić, www.desinic.hr objavljuju se  UPUTE  I  OBAVIJESTI  KANDIDATIMA.