Općina Desinić će i ove školske godine sufinancirati troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Desinić.

Za školsku godinu 2023./2024.  Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u školskoj godini 2023./2024. određeno je sufinanciranje troškova prijevoza učenika u iznosima prema određenoj zoni: 

– I zona do 10,00 km, sa 10,93 eura ,
– II zona od 10,01 do 20,00 km, sa 15,79 eura,
-III zona od 20,01 do 30,00 km, sa 19,43 eura,
-IV zona od 30,01 do 40,00 km, sa 23,08 eura,
-V zona od 40,01 do 50,00 km, sa 26,71 eura,
-VI zona od 50,01 i više km, sa 31,57 eura.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavanju sljedeće uvjete:

  • da je njihovo prebivalište na području Općine Desinić,
  • da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske,
  • da udaljenost od mjesta prebivališta, odnosno boravišta do mjesta škole iznosi 5 i više kilometara,
  • da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta, odnosno boravišta do škole ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus).

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Desinić i školskoj godini 2023./2024. pdf/.docx