2. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla s današnjim danom otvorila 2. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (Referentna oznaka natječaja: 22/1.1.1.). 

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Zagorje-Sutla, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 414.651,67 HRK

Najniži iznos javne potpore iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 30.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 12.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjete sukladno Natječaju.

Informativne radionice za potencijalne prijavitelje održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • Kraljevec na Sutli / 20.07.2022. godine – 19:00 – Zgrada Općine, Kraljevec na Sutli 132
  • Sveti Križ Začretje / 21.07.2022. godine – 19:00 – Zgrada Općine, Trg hrvatske kraljice Jelene 1 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 12.8.2022. godine, a najkasnije do 16.9.2022. godine na adresu sjedišta LAG-a u Zagorskim Selima.

Tekst natječaja, kao i svi pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći na sljedećem LINKU

  1. LAG natječaj za provedbu Tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih  temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Uz natječaj za TO 1.1.1., Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla je danas objavila i 4. LAG natječaj za provedbu Tipa operacije 3.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Tekst natječaja, kao i svi pripadajući obrasci i prilozi mogu se pronaći na sljedećem LINKU.