2023-04-26

SANACIJA NC HUM KOŠNIČKI (OD PAPIĆA PREMA MARIJI MAGDALENI)

                                                                

Poštovani,

obavještavamo Vas da će se u okviru ostvarenih sredstava u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije izvršiti radovi sanacije NC HUM KOŠNIČKI (OD PAPIĆA PREMA MARIJI MAGDALENI), sukladno izrađenom elaboratu sanacije, građevinski projekt TD: 18/23_3.

Izvođač radova sanacije je – Trgovina Šurbek d.o.o., Trg Svetog Jurja 11, 49216 Desinić, OIB: 03023252373.

Stručni nadzor nad radovima – Zagorje Pro-Kon d.o.o., Lug Zabočki 86, Zabok, OIB: 45765676508.

Ovom projektom je obuhvaćena sanacija postojeće prometnice širine 2,70 m, u duljini od 180m. Prometnica se sanira u postojećim gabaritima uz izmjenu nosive konstrukcije i asfaltnog sloja, te izrada bankina od kamenog materijala, dok se na lokacijama velikih ulegnuća i mrežastih pukotina kompletno mijenja kolnička konstrukcija.

U slučaju potrebe posebne regulacije prometa  u određenoj fazi izvođenja radova o istome će biti izdana obavijest.

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

S poštovanjem,

OPĆINA DESINIĆ