Akti općinskog vijeća

Usvojene akte općinskog vijeća općine Desinić osim na mrežnim stranicama općine Desinić možete pronaći na mrežnim stranicama javnog glasnika u kojem općina objavljuje svoje akte –  Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije na kojoj postoje opcije pretraživanja po stvaraocu akta i godini / godinama /svim godinama. Ovdje  se nalazi poveznica na kojoj možete naći i pretraživati  sve objavljene akte općine Desinić u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije i na mrežnim stranicama Središnjeg kataloga službenih dokumenata – www.digured.hr sukladno Pravilniku o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske


 • Sjednice općinskog vijeća općine Desinić sa materijalima obavljeni na staroj  mrežnoj stranici općine Desinić ( do 2021. godine) nalaze se  ovdje.

Objavljuju se akti općinskog vijeća Općine Desinić koji su doneseni na 18. sjednici Općinskog vijeća (sazavi 2021-2025) održanoj dana 13.03.2024. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća Općine Desinić koji su usvojeni na 17. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021.- 2025.) održanoj dana 14.12.2023. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća Općine Desinić koji su usvojeni na 16. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021.- 2025.) održanoj dana 02.11.2023. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća Općine Desinić koji su usvojeni na 15. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021.- 2025.) održanoj dana 08.09.2023. godine


Objavljuju se akt općinskog vijeća Općine Desinić koji je usvojen na 14. izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021. -2025.) održanoj dana 09.06.2023. godine 


Objavljuju se akti općinskog vijeća Općine Desinić koji su usvojeni na 13. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021.-2025.) održanoj dana 02.06.2023. godine 


Objavljuju se akti općinskog vijeća Općine Desinić koji su usvojeni na 12. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021.-2025.) održanoj dana 15.03.2023. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 11. sjednici općinskog vijeća (saziv 2021.-2025.) održanoj dana 16.12.2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 10. sjednici općinskog vijeća (saziv 2021.-2025.) održanoj dana 30.11.2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 9. sjednici općinskog vijeća (saziv 2021.-2025.) održanoj dana 05.09.2022. godine 


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 8.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održanoj dana 30. 08. 2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 7.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održanoj dana 31. 05. 2022. godine

 


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 6.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 29. 03. 2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 5.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 31. 01. 2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 4.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 17. 12. 2021. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 3.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 16. 11. 2021. godine

Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 2.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 06. 09. 2021. godine

Objava akata općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na drugoj  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 06. 09. 2021. godine u Službenom glasniku Krapinskozagorske županije – broj 40/2021 od dana 04. 10. 2021. 

 

Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na konstituirajućoj sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) 

Objava akata sa konstituirajuće sjednice u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije

 Odluka o izboru članova Mandatne komisije

 


2021-04-15 Objava akata sa 25 sjednice općinskog vijeća

Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinic koji su usvojeni na 25 sjednici općinskog vijeća: 


Objava akata sa 24 sjednice općinskog vijeća

Akti sa 23 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije, broj 59A/2020

 

Akti sa 22 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 50/2020

Akti sa 20 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 30/2020

Akti sa 19 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 30/2020

 

12. prijedlog odluke o sufinanciranje troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cestazaključak za spis

Akti sa 18 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 6/2020

Akti sa 17 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 2/2020

Akti sa 17 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 59/2019

Akti sa 16. sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 50/2019

 Sve akte općinskog vijeća općine Desinić možete pronaći i u:
Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije
Središnji katalog službenih dokumenata – www.digured.hr

24.11.2020AKTI SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


Privitak 1 – 8 – Download
Privitak 2 – 9 – Download
Privitak 3 – 10 – Download
Privitak 4 – 10 – Download
Privitak 5 – 11 – Download
Privitak 6 – 11 – Download
Privitak 7 – 11 – Download
Privitak 8 – 12 – Download
Privitak 9 – 1 – Download
Privitak 10 – 1 – Download
Privitak 11 – 1 – Download
Privitak 12 – 1 – Download
Privitak 13 – 1 – Download
Privitak 14 – 1 – Download
Privitak 15 – 2 – Download
Privitak 16 – 3 – Download
Privitak 17 – 4 – Download
Privitak 18 – 5 – Download
Privitak 19 – 6 – Download
Privitak 20 – 7 – Download

06.11.202022. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – 10 – Download
Privitak 2 – 11 – Download
Privitak 3 – 11 – Download
Privitak 4 – 12ODLU~1 – Download
Privitak 5 – 13 – Download
Privitak 6 – 14ODLU~1 – Download
Privitak 7 – ZAPISNIK 22 SJEDNICA – Download
Privitak 8 – 1 – Download
Privitak 9 – 2 – Download
Privitak 10 – 2 – Download
Privitak 11 – 2 – Download
Privitak 12 – 2 – Download
Privitak 13 – 2 – Download
Privitak 14 – 3 – Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), predjednik općisnkog vijeća općine Desinić sazvao je  22. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić 

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena proračuna Općine Desinić za 2020. godinu
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena Plana razvojnih programa za 2020. godinu
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena  programa  javnih potreba u kulturi u 2020. godini
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena programa javnih potreba u sportu u 2020. godini
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna programa  socijalne skrbi općine Desinić za 2020. godinu.
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta javnim dobrom
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Desinić za 2019. godinu
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju plana djelovanja  u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prometnog elaborata uređenja horizontalne i vertikalne signalizacije za vremensko ograničenje parkiranja u centru Desinića
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpore  poljoprivredi na području općine Desinić  za  2020.  godinu
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga u 2020. godini od 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020. za općinu Desinić

25.09.202021. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – odluka o provođenju programa hbor – Download
Privitak 2 – plan razvojnih programa 1 – Download
Privitak 3 – plan razvojnih programa 1 – Download
Privitak 4 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- OPĆI DIO – Download
Privitak 5 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- POSEBNI DIO – Download
Privitak 6 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- PRIHODI – Download
Privitak 7 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- RASHODI – Download
Privitak 8 – Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlansništvu općine Desinić – Download
Privitak 9 – prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja – Download
Privitak 10 – RAČUN FINANCIRANJA-ZADUŽIVANJA – Download
Privitak 11 – SKRAČENI ZAPISNIK SA 20 SJEDNIEDNICE – Download
Privitak 12 – 1 – Download
Privitak 13 – 4IID PPUO Desinic – Prijedlog Odluke o donosenju _v3b – Download
Privitak 14 – 7 – Download
Privitak 15 – 7 – Download
Privitak 16 – Izvješaj o zaduživanju – Download
Privitak 17 – izvješće o radu načelnika 1 – Download
Privitak 18 – Izvještaj o danim jamstvima – Download
Privitak 19 – Izvještaj o korištenju proračunske zalihe – Download
Privitak 20 – Odluka općinskog vijeća – Download
Privitak 21 – 7 – Download
Privitak 22 – 8 – Download
Privitak 23 – 9ODLUK~1 – Download
Privitak 24 – 10 – Download
Privitak 25 – 1 – Download
Privitak 26 – 1 – Download
Privitak 27 – 1 – Download
Privitak 28 – 1 – Download
Privitak 29 – 1 – Download
Privitak 30 – 2 – Download
Privitak 31 – 3 – Download
Privitak 32 – 4 – Download
Privitak 33 – 5 – Download
Privitak 34 – 6 – Download
Privitak 35 – Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlansištvu OD – Download
Privitak 36 – Odluka o osnivanju javne ustanove zagorska javna vatrogasna postrojba – Download

            Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), sazvana je 21. sjednica Općinskog vijeća  koja će se održati  dana

29.09. 2020. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati

u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica,

Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Desinić za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

–          Izvješće o provedbi plana razvojnih programa

–          Obrazloženje  polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

–          Izvještaj o zaduživanju

–          Izvještaj o danim jamstvima

–          Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. 2020. – 30. 06. 2020. godine
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju 4.  izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Desinić
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o usvajanju godišnjeg izvješća odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ za 2019./2020..
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o usvajanju godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovne djelatnosti za odgojno-obrazovnu 2020./2021. godinu Dječjeg vrtića „Tratinčica“
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o davanju suglasnosti za zapošljavanje odgojitelja predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Desinić
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita“
 10. Razno.

                

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                          OPĆINE DESINIĆ

       Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.

20.07.2020Akti sa 20 . sjednice općinskog vijeća


Privitak 1 – 1 – Download
Privitak 2 – 2 – Download
Privitak 3 – 3 – Download
Privitak 4 – 4 – Download
Privitak 5 – 5 – Download
Privitak 6 – 6 – Download
Privitak 7 – 7 – Download
Privitak 8 – 8 – Download

10.07.202020. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – 1 – Download
Privitak 2 – 2 – Download
Privitak 3 – 3 – Download
Privitak 4 – 4 – Download
Privitak 5 – 5 – Download
Privitak 6 – 6 – Download
Privitak 7 – 7 – Download
Privitak 8 – 9 – Download
Privitak 9 – Z A P I S N I K – 19 sjednica 22 – Download
Privitak 10 – – Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća  koja će se održati  dana 15. 07. 2020. godine (srijeda) s početkom u 17:00 sati u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu općine Desinić
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Desinić
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Desinić za 2018.
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj cijeni priključka na vodoopskrbni podsustav visoke zone „Žolekov breg“
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga za razdoblje od 01. 07. 2019. – 31. 12. 2019. za općinu Desinić
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu Gradskog društva crvenog križa Pregrada za 2019. godinu
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli novčanih nagrada uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja općine Desinić u nastavnoj godini 2019./2020.
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić
 10. Razno.

15.05.202019. sjednica općinskog vijeća – poziv na sjednicu


Privitak 1 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 – PRIHODI – Download
Privitak 2 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 – RASHODIrtf – Download
Privitak 3 – Izvješaj o zaduživanju – Download
Privitak 4 – IZVJEŠĆE JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 5 – IZVJEŠĆE O IZVRŠENU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 2017 – Download
Privitak 6 – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017GODINU – Download
Privitak 7 – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ZAŠTOITE OKOLIŠA 2019 – Download
Privitak 8 – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA 2017 – Download
Privitak 9 – IZVRŠENJE PROGRAMA – STANOVI 2019 – Download
Privitak 10 – IZVRŠENJE PROGRAMA- niz za 2019 – Download
Privitak 11 – IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017 – Download
Privitak 12 – korištenje proračunske zalihe – Download
Privitak 13 – Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2019 godinu – Download
Privitak 14 – ODLUKA o rezultatu poslovanja za 2019 g – Download
Privitak 15 – Z A P I S N I K – 18 sjednica 25 – Download
Privitak 16 – ZAKLJUČAK O USVAJANJU iZVJEŠĆA O IZVRŠENJU – Download
Privitak 17 – 5 – Download
Privitak 18 – 6 – Download
Privitak 19 – 7 – Download
Privitak 20 – 8 – Download
Privitak 21 – Odlukja o usvajanju financijskog izvješća DV Tratinčicas Desinić za 2019 – Download
Privitak 22 – odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 – Download
Privitak 23 – 10 – Download
Privitak 24 – Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP za 2019 – Download
Privitak 25 – 11 – Download
Privitak 26 – 8 – Download
Privitak 27 – 5 – Download
Privitak 28 – 6 – Download
Privitak 29 – 12 – Download
Privitak 30 – 10 – Download
Privitak 31 – 4 – Download
Privitak 32 – 7 – Download
Privitak 33 – 8 – Download
Privitak 34 – 9 – Download
Privitak 35 – Zaključak – DV Tratinčica dodatna sredstva i oslobođenje plaćanja roditelja – Download
Privitak 36 – Zaključak o usvajanju izvješća – Download
Privitak 37 – odluka o određivanju pravnih osoba od intereda za sustav CZ općine Desinić – Download
Privitak 38 – odluka o oslobođenju od plačanja komunalne naknade – Download
Privitak 39 – Odluka o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta – Download
Privitak 40 – Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2019 – Download
Privitak 41 – odluka o usvajanju I – Download
Privitak 42 – Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP za 2019 – Download
Privitak 43 – odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 – Download
Privitak 44 – Odluka o usvajanju financijskog izvješća DV Tratinčica Desinić za 2019 – Download
Privitak 45 – Zaključak – DV Tratinčica dodatna sredstva i oslobođenje plaćanja roditelja – Download
Privitak 46 – Zaključak o usvajanju izvješća – Download
Privitak 47 – odluka o određivanju pravnih osoba od intereda za sustav CZ općine Desinić – Download
Privitak 48 – odluka o oslobođenju od plačanja komunalne naknade – Download
Privitak 49 – Odluka o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta – Download
Privitak 50 – Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2019 – Download
Privitak 51 – odluka o usvajanju I – Download
Privitak 52 – – Download
Privitak 53 – Izvještaj odanim jamstvima – Download
Privitak 54 – korištenje proračunske zalihe – Download
Privitak 55 – Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2019 godinu – Download
Privitak 56 – ODLUKA o rezultatu poslovanja za 2019 g – Download
Privitak 57 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 – OPĆI DIO – Download
Privitak 58 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 POSEBNI DIO-OBJAVA – Download
Privitak 59 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 PRIHODI-OBJAVA – Download
Privitak 60 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 RASHODI-OBJAVA – Download
Privitak 61 – godišnji obračun 2019- račun zaduživanja – Download
Privitak 62 – Izvješaj o zaduživanju – Download

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DESINIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/12

URBROJ: 2214/01-20-01

DESINIĆ,  15. 05. 2020.

P   O   Z   I   V

            Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana

 1. 05. 2020. godine (petak) s početkom u 18:00 sati

u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica,

Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg obračuna proračuna za razdoblje 01. 01. 2019.  do  31. 12. 2019.godine;

–          Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

–          Izvještaj o zaduživanju

–          Izvještaj o danim jamstvima

–          Izvješće o korištenju proračunske zalihe;

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o rezultatu poslovanja za 2019. godinu
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa;

–          Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

–          Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

–          Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

–          Programa socijalne skrbi općine Desinić za 2019. godinu

–          Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu

–          Programa zaštite okoliša za 2019. godinu

–          Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu

–          Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu;

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 07. 2019. – 31. 12. 2019. godine;
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu;
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukeo usvajanju financijskog izvješća  DVD-a Desinić za 2019. godinu;
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Desinić za 2019. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna  financijskog plana za 2020. godinu Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Desinić;
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke
  o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
  na području Općine Desinić;
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o dodatnim sredstvima za sufinanciranje poslovanja Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva  ulica 6, 49216 Desinić s obzirom na izvanredne okolnosti prouzrokovane COVID – 19 virusom;
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta;
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;
 10. Razno.

                   

17.03.2020S K R A ĆE N I Z A P I S N I K Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Desinić održane dana 25.02.2020.


Privitak 1 – Z A P I S N I K – 18 sjednica 25 – Download

20.02.202018. sjednica općinskog vijeća općine Desinić – 25. 02. 2020.


Privitak 1 – Izvješće poljoprivrednog redara za razdoblje od 01 – Download
Privitak 2 – Odluka o prijedlogu člana nadzornog odbora Humplin d – Download
Privitak 3 – Odluka o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera – Download
Privitak 4 – Plan rada poljoprivrednoga redara za razdoblje od 01 – Download
Privitak 5 – Statutarna Odluka o II – Download
Privitak 6 – Z A P I S N I K – 17 sjednica 19 – Download
Privitak 7 – Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodoarenja otpadom općine Desinić za 2019 – Download
Privitak 8 – Zaključak o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za 2019 – Download
Privitak 9 – Zaključak o usvajanju izvješća o radu poljoprivrednog redara za za razdoblje od 01 – Download
Privitak 10 – Zaključak o usvajanju plana rada poljoprivrednog redara za 2020 – Download
Privitak 11 – 18 SJEDNICA POZIV – Download
Privitak 12 – Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada – Download
Privitak 13 – Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 – Download
Privitak 14 – Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom općine Desinić za 2019 – Download
Privitak 15 – – Download
Privitak 16 – doneseni akti sa 18 sjednice – Download
Privitak 17 – doneseni akti sa 18 – Download
Privitak 18 – Z A P I S N I K – 18 sjednica 25 – Download
Privitak 19 – – Download
Privitak 20 – doneseni akti sa 18 sjednice – Download
Privitak 21 – 5ZAKLJ~1 – Download
Privitak 22 – 6ZAKLJ~1 – Download
Privitak 23 – 7 – Download
Privitak 24 – 8 – Download
Privitak 25 – 9ODLUK~1 – Download
Privitak 26 – 1ZAKLJ~1 – Download
Privitak 27 – 2 – Download
Privitak 28 – 3 – Download
Privitak 29 – 4 – Download
Privitak 30 – 6 – Download
Privitak 31 – 7 – Download
Privitak 32 – 8 – Download
Privitak 33 – 9 – Download
Privitak 34 – 1 – Download
Privitak 35 – 2 – Download
Privitak 36 – 3 – Download
Privitak 37 – 4 – Download
Privitak 38 – 5 – Download
Privitak 39 – Odluka o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada – Download
Privitak 40 – Statutarna Odluka o II izmjenama i dopunama Statuta općine Desinić – Download
Privitak 41 – Usvajanje izvješa o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 – Download
Privitak 42 – Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju PGO za 2019 – Download
Privitak 43 – Zaključak o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za 2019 – Download
Privitak 44 – zaključak o usvajanju izvješća o radu poljoprivrednog redaza za 2019 – Download
Privitak 45 – Zaključak o usvajanju plana rada poljoprivrednog redara za 2020 – Download
Privitak 46 – izvješće lokacije i količine odbačenog otpada – Download
Privitak 47 – Odluka o prijeldogu člana nadzornog odbora Humplin d – Download

Predsjednik općinskog vijeća općine Desinić sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana

 1. 02. 2020. godine (utorak) s početkom u 18:30 sati

u  Vijećnici Općine Desinić.

 1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu poljoprivrednog redara za razdoblje od 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019.
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju plana rada poljoprivrednog redara za 2020. godinu
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama statuta općine Desinić
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu  člana nadzornog odbora Humplin d.o.o.
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Desinić za 2019. godinu
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za 2019. godinu
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća  o  lokacijama  i  količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz Odluke o  mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada za 2019. godinu
 10. Razno.

02.01.2020ZAPISNICI SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

https://www.desinic.hr/novost.php?vijest=585

16.12.201917. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – – Download
Privitak 2 – – Download
Privitak 3 – 1 – Download
Privitak 4 – 2 – Download
Privitak 5 – 3 – Download
Privitak 6 – 4 – Download
Privitak 7 – 5 – Download
Privitak 8 – 6 – Download
Privitak 9 – 7 – Download
Privitak 10 – 8 – Download
Privitak 11 – 9 – Download
Privitak 12 – 9 – Download
Privitak 13 – 31 – Download
Privitak 14 – Analiza – Općina Desinić za 2019 – Download
Privitak 15 – Odluka o izvršavanju proračuna općine Desinić za razdoblje od 01 – Download
Privitak 16 – Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić – Download
Privitak 17 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića – Download
Privitak 18 – ODLUKA POLITIČKE STRANKE- IZMJENA 2019 – Download
Privitak 19 – ODLUKA POLITIČKE STRANKE – Download
Privitak 20 – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020 – Download
Privitak 21 – PRORAČUN 2020- 1 PRIHODI – Download
Privitak 22 – PRORAČUN 2020- 1 RASHODIrtf – Download
Privitak 23 – 13 – Download
Privitak 24 – 14 – Download
Privitak 25 – 15 – Download
Privitak 26 – 16 – Download
Privitak 27 – 17 – Download
Privitak 28 – 18 – Download
Privitak 29 – 19 – Download
Privitak 30 – 20 – Download
Privitak 31 – 21 – Download
Privitak 32 – 3 – Download
Privitak 33 – 4 – Download
Privitak 34 – 5 – Download
Privitak 35 – 6 – Download
Privitak 36 – 7 – Download
Privitak 37 – 8 – Download
Privitak 38 – 9 – Download
Privitak 39 – 10 – Download

15.11.201916. sjednica općinskog vijeća poziv i materijali


Privitak 1 – 7 – Download
Privitak 2 – 7 – Download
Privitak 3 – 7 – Download
Privitak 4 – Godišnji plan davanja koncesija za 2020 – Download
Privitak 5 – godišnji plan upravljanja imovinom za 2020 – Download
Privitak 6 – godišnji plan upravljanja imovinom za 2020_1 – Download
Privitak 7 – I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA – Download
Privitak 8 – I IZMJENA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2019 – Download
Privitak 9 – I IZMJENA PROGRAM ODRŽ – Download
Privitak 10 – I IZMJENA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 – Download
Privitak 11 – I IZMJENA PRORAČUNA 2019- POSEBNI DIO- VIJEĆE – Download
Privitak 12 – I IZMJENA PRORAČUNA 2019 – Download
Privitak 13 – I IZMJENA PRORAČUNA 2019 – Download
Privitak 14 – I IZMJENA PRORAČUNA 2019 – Download
Privitak 15 – I IZMJENA SOCIJALNI PROGRAM 2019 – Download
Privitak 16 – izvješće o radu načelnika od 01 – Download
Privitak 17 – Odluka donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 – Download
Privitak 18 – ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA – Download
Privitak 19 – Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinomu vlasništvu općine Desinić za 2020 – Download
Privitak 20 – odluka o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim igralištima – Download
Privitak 21 – 12ODLU~1 – Download
Privitak 22 – 13ODLU~1 – Download
Privitak 23 – 14 – Download
Privitak 24 – 15 – Download
Privitak 25 – 16ODLU~1 – Download
Privitak 26 – 17 – Download
Privitak 27 – 1ZAKLJ~1 – Download
Privitak 28 – 2 – Download
Privitak 29 – 2 – Download

09.09.201915. sjednica općinskog vijeća poziv i materijali


Privitak 1 – Z A P I S N I K – 14 sjednica 11 – Download
Privitak 2 – POZIV 15 – Download
Privitak 3 – Izvještaj o danim jamstvima – Download
Privitak 4 – Izvještaj o korištenju proračunske zalihe – Download
Privitak 5 – Izvještaj o zaduživanju – Download
Privitak 6 – Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019 – prijedlog – Download
Privitak 7 – odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine desinić za financiranje pol str i nez vijećnika u 2019 prijedlog – Download
Privitak 8 – Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom- prijedlog – Download
Privitak 9 – Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom prijedlog – Download
Privitak 10 – PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019 – Download
Privitak 11 – POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- OPĆI DIO – Download
Privitak 12 – POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- POSEBNI DIO – Download
Privitak 13 – POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- PRIHODI – Download
Privitak 14 – POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- RASHODI – Download
Privitak 15 – STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 2019 – Download
Privitak 16 – 4 – Download
Privitak 17 – 5 – Download
Privitak 18 – 6 – Download
Privitak 19 – 2 – Download
Privitak 20 – 3 – Download

05.07.201914. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – POZIV I MATERIJALI


Privitak 1 – POZIV 14 – Download
Privitak 2 – 1 – Download
Privitak 3 – odluka o komunalnom redu – prijedlog – Download
Privitak 4 – Odluka o proglašenju nerazvrstanih cesta javnim dobrom – PRIJEDLOG – Download
Privitak 5 – 2 – Download

12.04.201913. sjednica Općinskog vijeća


Privitak 1 – poziv i materijali za 13 – Download
Privitak 2 – 11 – Download
Privitak 3 – 13 – Download
Privitak 4 – 13 – Download
Privitak 5 – 13 – Download
Privitak 6 – 13 – Download
Privitak 7 – 13 – Download
Privitak 8 – 13 – Download
Privitak 9 – 13 – Download
Privitak 10 – 13 – Download
Privitak 11 – 13 – Download
Privitak 12 – 1ODLUK~1 – Download
Privitak 13 – 2 – Download
Privitak 14 – 3 – Download
Privitak 15 – 4 – Download
Privitak 16 – 5 – Download
Privitak 17 – 6 – Download
Privitak 18 – 7 – Download
Privitak 19 – 8 – Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), sazvana je  13. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana 18. 04. 2019.  godine (ČETVRTAK) s početkom u 18:30 satiu  Vijećnici Općine Desinić.

26.01.201912. sjednica Općinskog vijeća – poziv i prijedlozi akata


Privitak 1 – 12 – Download
Privitak 2 – 9 – Download
Privitak 3 – 10 – Download
Privitak 4 – 12 – Download
Privitak 5 – 13 – Download
Privitak 6 – 1 Zaključak o usvajanju izvješća mandatne komisije – Download
Privitak 7 – 2 – Download
Privitak 8 – 3 – Download
Privitak 9 – 4 – Download
Privitak 10 – 5 – Download
Privitak 11 – ODLUKA O I – Download

14.12.201811. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – 11 – Download
Privitak 2 – Poziv i materijali – Download

Poziv i materijali

14.12.201810. sjednica općinskog vijeća

Objavljeni akti – link

07.09.20189 sjednica općinskom vijeća


Privitak 1 – Poziv i materijali – Download
Privitak 2 – Zapisnik i doneseni akti – Download

9 sjednica općinskom vijeća
POZIV I MATERIJALI

10.07.20188 sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – Poziv i materijali – Download
Privitak 2 – Zapisnik i akti – Download

16.05.20187. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – Materijali_1 – Download
Privitak 2 – Zapisnik i akti – Download

09.03.2018NASLOV : 6 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA


Privitak 1 – POZIV – Download
Privitak 2 – Materijali – Download
Privitak 3 – I Odluka o 1 izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina imjerama zaštite – Download
Privitak 4 – II Odluka o usvajanju Izviješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga za 2017 godinu – Download
Privitak 5 – III Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2017 godinu – Download
Privitak 6 – IV Odluka o usvajanju izviješća Dječjeg vrtića Tratinčica za 2017 godinu – Download
Privitak 7 – Novi_PGO_DESINIĆ_ažurirano – Download
Privitak 8 – Odluka o dodijeli javnih priznanja općine Desinić povodm dana općine Desinić 2018 godine i obilježavanja 25 godina postojanja – Download
Privitak 9 – Odluka o usvajanju izvješća – mjere za sprečavanje neprospisno odbačenog otpada – Download
Privitak 10 – Z A P I S N I K – 6 sjednica 14_03_2018 – Download
Privitak 11 – V Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017-2022 godine – Download

26.01.20185. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić – Download
Privitak 2 – prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić – Download
Privitak 3 – Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Desinić – Download
Privitak 4 – Z A P I S N I K – 4 sjednica 21_12_2017 – Download

Materijali za sjednicu te u sklopu toga priloženi dokumenti

14.12.20174. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – Dokumenti – Download
Privitak 2 – Zapisnik i odluke – Download

Poziv i materijali

06.10.20173. sjednica općinskog vijeća materijali


Privitak 1 – final POZIV 3 SJEDNICA 2017 – Download
Privitak 2 – I IZMJENA 2017- plan razvoja – Download
Privitak 3 – I_zmjena PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM_INF_2017 – Download
Privitak 4 – Odluka o imenovanju ravnateljice DV – Download
Privitak 5 – odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedisntvenom upravnom odjelu općine desinic – Download
Privitak 6 – ODLUKA O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA – Download
Privitak 7 – Odluka o prestanku važenja Pravilnika – Download
Privitak 8 – odluka o razrješenju ravnateljice DV – kopija – Download
Privitak 9 – Odluka o suglasnosti za kupnju poslovnog udijela – Download
Privitak 10 – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić – radna verzija – Download
Privitak 11 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-1 – Download
Privitak 12 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-POSEBNI DIO – Download
Privitak 13 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-PRIHODI – Download
Privitak 14 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-RASHODI – Download
Privitak 15 – Z A P I S N I K- 2 sjednica 18_07_2017 – Download
Privitak 16 – I_IZMJENA_I_DOPUNA_PROGRAMA_ODRŽ_KOM_INF_2017_obrazloženje – Download

02.08.20172. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i odluke


Privitak 1 – ZAPISNIK_2_sjednica_18_07_2017g – Download
Privitak 2 – I_IZMJENA_2017_posebni_dio – Download
Privitak 3 – I_IZMJENA_2017_PRIHODI_OBJAVA – Download
Privitak 4 – I_IZMJENA_2017_RASHODI_OBJAVA – Download
Privitak 5 – I_ZMJENA_PRORAČUNA_2017_OPĆI_DIO – Download
Privitak 6 – ODLUKA_O_OSNIVANJU_I_IMENOVANJU_ČLANOVA_ODBORA_ZA_DJECU_MLADE_I_OBITELJ – Download
Privitak 7 – odluka_o_i_izmjeni_i_dopuni_odluke_o_financiranju_političkih_stranaka_zastupljenih_u_općisnkom_vijeću – Download
Privitak 8 – ODLUKA_O_USVAJANJU_FINANCIJSKOG_IZVJEŠĆA_DV_ZA_2016 – Download
Privitak 9 – ODLUKA_O_IMENOVANJU_ČLANOVA_UPRAVNOG_VIJEĆA_DV – Download
Privitak 10 – ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_O_RADU_NAČELNIKA_ZA_RAZDOBLJE_OD_01_01_2017_30_06_2017 – Download
Privitak 11 – ODLUKA_O_USVANJU_IZVJEŠĆA_O_IZVRŠENJU_O_PRUŽANJUVETERINARSKIH_USLUGA_ZA_RAZDOBLJE_OD_01_07_31_12_2016 – Download
Privitak 12 – PRAVILNIK_O_UNUTARNJEM_REDU_JEDINSTVENOG_UPRAVNOG_ODJELA_2017 – Download
Privitak 13 – ODLUKA_O_IMENOVANJU_ODBORA_ZA_KOMUNALNE_DJELATNOSTI_NA_PODRUČJU_OPĆINE_DESINIĆ – Download
Privitak 14 – odluka_o_imenovanju_povjerenstva_za_procjenu_šteta_od_elementarnih_nepogoda – Download
Privitak 15 – ODLUKA_O_IMENOVANJU_POVJERENSTVA_ZA_SOCIJALNU_SKRB – Download
Privitak 16 – ODLUKA_O_OSLOBOĐENJU_OD_OBVEZE_PLAĆANJA_KOMUNALNOG_DOPRINOSA – Download
Privitak 17 – odluka_o_potpisnicima_financijske_dokumentacije – Download
Privitak 18 – ODLUKA_O_SUFINANCIRANJU_NABAVE_ŠKOSLKOIH_UDŽBENIKA – Download
Privitak 19 – odluka_o_suglasnosti_za_zaduživanje – Download
Privitak 20 – ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_O_RADU_I_FINANCIJSKOG_IZVJEŠĆA_DVD_A_DESINIĆ_ZA_2016_GODINU – Download
Privitak 21 – ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_POLJOPRIVREDNOG_REDARA – Download
Privitak 22 – ODLUKU_O_ODREĐIVANJU_PRAVNIH_OSOBA_OD_INTERESA_SA_SUSTAV_CIVILNE_ZAŠTITE_NA_PODRUČJU_OPĆINE_DESINIĆ – Download
Privitak 23 – PRAVILNIK_O_PROVEDBI_POSTUPAKA_JEDNOSTAVNE_NABAVE – Download
Privitak 24 – ZAPISNIK_SA_2_SJEDNICE – Download

14.07.20172. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – Materijali – Download

19.06.2017Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća općine Desinić


Privitak 1 – Opcina_Desinic_poziv – Download
Privitak 2 – 1_Odluka o izboru članova mandatne komisije – Download
Privitak 3 – 2_Zaključak o usvajanju izvješća mandatne komisije i potvrda mandata – Download
Privitak 4 – 3_Zaključak o utvrđivanju predsjedavajućeg člana do izbora predsjednika – Download
Privitak 5 – 4_Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje – Download
Privitak 6 – 5_Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća općine Desinić – Download
Privitak 7 – 6_Odluka o izboru potpredsjednika općinskog vijeća općine Desinić – Download
Privitak 8 – 7_Odluka o izboru članova Odbora za statut i poslovnik – Download
Privitak 9 – 8_Zaključak o usvajanju Izvješća Odbora za izbor i imenovanja – Download
Privitak 10 – Izvješće mandatne komisije saziv 2017 – 2021 – Download
Privitak 11 – zapisnik i odluke – Download
Privitak 12 – IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE SAZIV 2017 2021 – Download
Privitak 13 – IZVJEŠĆE odbora za izbor i imenovanja SAZIV 2017 2021 – Download

12.05.201720. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i akti


Privitak 1 – Zapisnik_i_akti – Download

 1. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i akti

16.03.201720. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – Materijali – Download

09.01.201719. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i akti


Privitak 1 – Z A P I S N I K – 21_12_2016 – 19 SJEDNICA – Download
Privitak 2 – Analiza – Općina Desinić – Download
Privitak 3 – I IZMJENA PROGRAM-SPOM_RENTA 2016 – Download
Privitak 4 – I izmjena PROGRAMa ŠUMSKI DOPRINOS 2016 – Download
Privitak 5 – II IZMJENA – POSEBNI DIO – OBJAVA – Download
Privitak 6 – II IZMJENA – SOCIJALNI PROGRAM 2016 – Download
Privitak 7 – II IZMJENA 2016 – RASHODI OBJAVA – Download
Privitak 8 – II IZMJENA 2016 -PRIHODI OBJAVA – Download
Privitak 9 – II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA – Download
Privitak 10 – II IZMJENA PROGRAMA – SPORT 2016 – Download
Privitak 11 – II IZMJENA PROGRAMA GRADNJA OBJEKATA KOM_INF_2016 – Download
Privitak 12 – II izmjena PROGRAMa JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 13 – II IZMJENA PROGRAMA ODRŽ_KOM_INF_2016 – Download
Privitak 14 – II IZMJENA PROGRAMA OKOLIŠA 2016 – Download
Privitak 15 – II IZMJENA PRORAČUNA 2016 – OPĆI DIO – Download
Privitak 16 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2017 – Download
Privitak 17 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd – Download
Privitak 18 – Odluka o prihvaćanju i izmjena financijskog plana DV za 2016 – Download
Privitak 19 – Odluka o prihvaćanju mjera suzbijanja štetnika za područje općine Desinić u 2017 – Download
Privitak 20 – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2017-2020 – Download
Privitak 21 – ZAKLJUČAK IZVJEŠĆE o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga – Download
Privitak 22 – Zaključak o donošenju Plana razvoja sustava CZ za 2017 – Download
Privitak 23 – ZAKLJUCAK O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH – Download

15.12.201619. sjednica općinskog vijeća – materijali (ostatak)


Privitak 1 – Zaključak o donošenju Plana razvoja sustava CZ za 2017 – Download
Privitak 2 – Zakljucak o pokretanju postupka izbora članova savjeta mladih – Download

15.12.201619. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – Analiza – Općina Desinić – Download
Privitak 2 – I IZMJENA PROGRAM-SPOM – Download
Privitak 3 – I izmjena PROGRAMa ŠUMSKI DOPRINOS 2016 – Download
Privitak 4 – II IZMJENA – SOCIJALNI PROGRAM 2016 – Download
Privitak 5 – II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA – Download
Privitak 6 – II IZMJENA PROGRAMA – SPORT 2016 – Download
Privitak 7 – II IZMJENA PROGRAMA GRADNJA OBJEKATA KOM – Download
Privitak 8 – II izmjena PROGRAMa JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 9 – II IZMJENA PROGRAMA ODRŽ – Download
Privitak 10 – II IZMJENA PROGRAMA OKOLIŠA 2016 – Download
Privitak 11 – II IZMJENA PRORAČUNA 2016 – OPĆI DIO – Download
Privitak 12 – II IZMJENA PRORAČUNA 2016 – POSEBNI DIO – Download
Privitak 13 – II IZMJENA PRORAČUNA 2016 – PRIHODI – Download
Privitak 14 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2014 – Download
Privitak 15 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd – Download
Privitak 16 – Odluka o prihvaćanju i – Download
Privitak 17 – Odluka o prihvaćanju mjera suzbijanja štetnika za područje općine Desinić u 2017 – Download
Privitak 18 – poziv 19 – Download
Privitak 19 – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2017 – Download

02.12.201618. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – PRORAČUN 2017- PRIHODI – OBJAVA – Download
Privitak 2 – PRORAČUN 2017- RASHODI – OBJAVA – Download
Privitak 3 – SOCIJALNI PROGRAM 2017 – Download
Privitak 4 – ZAPISNIK – Download

02.12.201618. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – godišnji plan koncesija – Download
Privitak 2 – IZMIJENA I DOPUNA ODLUKE O UGOSTITELSJKOJ DJELATNOSTI – Download
Privitak 3 – odluka izvršenje proračuna – Download
Privitak 4 – odluka o dodjeli pomoći novorođenoj djeci – Download
Privitak 5 – ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA U 2017 – Download
Privitak 6 – Odluka o imenovanju suca porotnika pri općsinkom sudu u Zlataru – Download
Privitak 7 – Odluka o izboru održavanje cesta – Download
Privitak 8 – Odluka o izboru zimska – Download
Privitak 9 – odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Download
Privitak 10 – ODLUKA PROGLAŠENJE NERAZVRSTANE CESTE – Download
Privitak 11 – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017 – Download
Privitak 12 – PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM – Download
Privitak 13 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 14 – PROGRAM NIZ 2017 – Download
Privitak 15 – PROGRAM ODRŽ – Download
Privitak 16 – PROGRAM OKOLIŠ 2017 – Download
Privitak 17 – PROGRAM potpora poljoprivredi na području općine Desinić – Download
Privitak 18 – PROGRAM SPORT 2017 – Download
Privitak 19 – PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS 2017 – Download
Privitak 20 – PROGRAM-SPOM – Download
Privitak 21 – PROGRAM-STANOVI 2017 – Download
Privitak 22 – PRORAČUN 2017 – OPĆI DIO – Download
Privitak 23 – PRORAČUN 2017- POSEBNI DIO – OBJAVA – Download

17.11.201618. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – PRORAČUN 2017 – OPĆI DIO – Download
Privitak 2 – PRORAČUN 2017 – PRIHODI – Download
Privitak 3 – PRORAČUN 2017 -RASHODI – Download
Privitak 4 – PRORAČUN 2017- posebni dio – Download

09.09.201617. sjednica općinskog vijeća, zapisnik i akti 3


Privitak 1 – ODLUKA_proglašavanje_javnog_dobra_u_općoj_upotrebi_Odvojak_Petra_Hohnjec – Download
Privitak 2 – POLUGODIŠNJI_IZVJEŠTAJ_2016_OPĆI_DIO – Download
Privitak 3 – POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016-_POSEBNI_DIO_OBJAVA – Download
Privitak 4 – POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016-_PRIHODI_OBJAVA – Download
Privitak 5 – POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016-_RASHODI_OBJAVA – Download
Privitak 6 – pravilnik_o_financiranju_programa_i_projekata_od_interesa_za_opće_dobro – Download
Privitak 7 – ZAKLJUČAK_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_MANDATNE_KOMISIJE – Download
Privitak 8 – ZAPISNIK_23 – Download

09.09.201617. sjednica općinskog vijeća, zapisnik i akti 2


Privitak 1 – Izmjena_rješenja_o_izboru_odbora_za_statut_i_poslovnik_općisnkog_vijeca – Download
Privitak 2 – izmjena_rješenja_o_izboru_potpredsjednika_općinskog_vijeća-općine – Download
Privitak 3 – odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Download
Privitak 4 – Odluka o usvajanju strateškog plana općine Desinić 2016 – Download
Privitak 5 – Odluka_o_osnivanju_savjeta_mladih – Download

09.09.201617. sjednica općinskog vijeća, zapisnik i akti


Privitak 1 – IZMJENA_PROGRAMA_ODRŽ_KOM_INF_2011 – Download
Privitak 2 – IZMJENA_SOCIJALNI_PROGRAM_2011 – Download
Privitak 3 – I_IZMJENA_2016_RASHODI_OBJAVA – Download
Privitak 4 – IZMJENA_2016_OPĆI_DIO – Download
Privitak 5 – IZMJENA_2016_PRIHODI_OBJAVA – Download
Privitak 6 – IZMJENA_2016_RASHODI_POSEBNI DIO – Download
Privitak 7 – IZMJENA_PROGRAMA_GRADNJA_OBJEKATA_KOM_20161 – Download
Privitak 8 – IZMJENA_PROGRAMA_SPORT_2011 – Download
Privitak 9 – IZMJENA_PROGRAMA_OKOLIŠA_2011 – Download

  

18.08.201617. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – I IZMJENA 2016-POSEBNI DIO – Download
Privitak 2 – I IZMJENA 2016 OPĆI DIO – Download
Privitak 3 – I IZMJENA 2016-PRIHODI – Download
Privitak 4 – I – Download
Privitak 5 – I – Download
Privitak 6 – I – Download
Privitak 7 – I – Download
Privitak 8 – I – Download
Privitak 9 – i – Download
Privitak 10 – i – Download
Privitak 11 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_1 1 30 6 – Download
Privitak 12 – Odluka o osnivanju savjeta mladih – Download
Privitak 13 – odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Download
Privitak 14 – Odluka o usvajanju strateškog plana općine Desinić 2016 – Download
Privitak 15 – ODLUKA proglašavanje javnog dobra u općoj upotrebi Odvojak Petra Hohnjeca – Download
Privitak 16 – POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016 – OPĆI DIO – Download
Privitak 17 – POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016 – POSEBNI DIO – Download
Privitak 18 – POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016 – PRIHODI – Download
Privitak 19 – poziv 17 – Download
Privitak 20 – pravilnik – Download
Privitak 21 – Prilog Odluci_Desinić_skraćeni – Download

18.08.201616. sjednica općinskog vijeća – akti i zapisnik


Privitak 1 – DVD IZVJEŠĆE – Download
Privitak 2 – odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se finaniraju iz proračuna općine Desinić – Download
Privitak 3 – Odluka o otpisu dugovanja – Download
Privitak 4 – Odluka o RASHODOVANJU SREDSTAVA – Download
Privitak 5 – ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI – Download
Privitak 6 – Odluka o usvajanju izviješća Dječjeg vrtića Tratinčica – Download
Privitak 7 – Odluka o usvajanju izvješća o inventuri – Download
Privitak 8 – ODLUKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPDOARENJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ – Download
Privitak 9 – usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP – Download

30.03.201615. sjednica općinskog vijeća –  zapisnik i akti.


Privitak 1 – 3iid_ppuo_desinic_-_prijedlog_odluke_o_donosenju___v03 – Download
Privitak 2 – dostava_zapisnika_i_akata_za_objavu – Download
Privitak 3 – izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju – Download
Privitak 4 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 – Download
Privitak 5 – odluka__nalaz_revizije,_nekretnine_2015 – Download
Privitak 6 – odluka_o_izboru_ponuditelja – Download
Privitak 7 – odluka_o_nerazvrstanim_cestama – Download
Privitak 8 – odluka_o_popisu_pravnih_osoba_od_interesa_za_opcinu_desinic – Download
Privitak 9 – z_a_p_i_s_n_i_k – Download

19.02.201615 sjednica općinskog vijeća- materijali.


Privitak 1 – 3iid_ppuo_desinic_-_prijedlog_odluke_o_donosenju___v03 – Download
Privitak 2 – izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju – Download
Privitak 3 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 – Download
Privitak 4 – odluka__nalaz_revizije,_nekretnine_2015 – Download
Privitak 5 – odluka_o_izboru_ponuditelja – Download
Privitak 6 – odluka_o_nerazvrstanim_cestama – Download
Privitak 7 – odluka_o_popisu_pravnih_osoba_od_interesa_za_opcinu_desinic – Download
Privitak 8 – poziv_15_sjednica – Download

31.12.201514. Sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – analiza_stanja_i_godisnji_plan_2015 – Download
Privitak 2 – dopuna_odluke_o_koeficijentima – Download
Privitak 3 – odluka_izvrsenje_proracuna – Download
Privitak 4 – odluka_o_financiranju_politickih_stranaka_u_2015 – Download
Privitak 5 – odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 – Download
Privitak 6 – odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_dvd – Download
Privitak 7 – odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_desinic_u_2015 – Download
Privitak 8 – odluka – Download
Privitak 9 – odluka – Download
Privitak 10 – plan_razvoja – Download
Privitak 11 – prihodi_2016-objava – Download
Privitak 12 – program_gradnja_objekata_kom – Download
Privitak 13 – program_javnih_potreba_u_kulturi – Download
Privitak 14 – program_niz_2015 – Download
Privitak 15 – program_odrz – Download
Privitak 16 – program_okolis_2015 – Download
Privitak 17 – program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic – Download
Privitak 18 – program_sport_2015 – Download
Privitak 19 – program_sumski_doprinos_2015 – Download
Privitak 20 – program-spom – Download
Privitak 21 – program-stanovi_2015 – Download
Privitak 22 – proracun_2016-_opci_dio-objava – Download
Privitak 23 – rashodi_2016-_objava – Download
Privitak 24 – smjernice_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_2015 – Download
Privitak 25 – socijaln_program_2015 – Download
Privitak 26 – srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija – Download
Privitak 27 – usvajanje_strategije_razvoja_opcine_desinic – Download
Privitak 28 – z_a_p_i_s_n_i_k – Download

10.12.201514. sjednica – materijali


Privitak 1 – analiza_stanja_i_godisnji_plan_2015 – Download
Privitak 2 – dopuna_odluke_o_koeficijentima – Download
Privitak 3 – odluka_izvrsenje_proracuna – Download
Privitak 4 – odluka_o_financiranju_politickih_stranaka_u_2015 – Download
Privitak 5 – odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 – Download
Privitak 6 – odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_dvd – Download
Privitak 7 – odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_desinic_u_2015 – Download
Privitak 8 – odluka – Download
Privitak 9 – odluka – Download
Privitak 10 – poziv_14_sjednica – Download
Privitak 11 – program_gradnja_objekata_kom – Download
Privitak 12 – program_javnih_potreba_u_kulturi – Download
Privitak 13 – program_niz_2015 – Download
Privitak 14 – program_odrz – Download
Privitak 15 – program_okolis_2015 – Download
Privitak 16 – program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic_003_3 – Download
Privitak 17 – program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic – Download
Privitak 18 – program_sport_2015 – Download
Privitak 19 – program_sumski_doprinos_2015 – Download
Privitak 20 – program-spom – Download
Privitak 21 – program-stanovi_2015 – Download
Privitak 22 – smjernice_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_2015 – Download
Privitak 23 – socijaln_program_2015 – Download
Privitak 24 – srednjorosni_i_godisnji_plan_koncesija – Download
Privitak 25 – strategija_razvoja_opcine_desinic_2014-2020 – Download
Privitak 26 – usvajanje_strategije_razvoja_opcine_desinic – Download

18.11.201513. Sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – I_IZMJENA_2015_OBJAVA–NOVOI – Download
Privitak 2 – IZMJENA_PROGRAMA_OKOLISA_2015 – Download
Privitak 3 – IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-01-2015_30-06-2015 – Download
Privitak 4 – odluka_o_donosenju_procjene_ugrozenosti – Download
Privitak 5 – Odluka_o_izboru_za_obavljanje_komunalnih_pos – Download
Privitak 6 – Odluka_o_socijalnoj_skrbi_za_podrucje_grada_Pregrade – Download
Privitak 7 – Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu – Download
Privitak 8 – PROGRAM_GRADNJA_OBJEKATA_KOM_INF_2015 – Download
Privitak 9 – ZAPISNIK-22-10-2015-13_SJEDNICA – Download
Privitak 10 – PLAN_CIVILNE_ZASTITE_Opcina_Desinic_NOVO_2015 – Download
Privitak 11 – Plan_ZiS_Opcina_Desinic_NOVO_2015 – Download
Privitak 12 – procjena_ugrozenosti_Opcina_DESINIC_2015_final – Download
Privitak 13 – ZAHTJEVI_ZASTITE_I_SPASAVANJA-Opcina_Desinic_final – Download

16.10.201513 sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – 1_IZMJENA_2015_OPCI_DIO – Download
Privitak 2 – izmjena_PROGRAM_OKOLIS_2015 – Download
Privitak 3 – IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-01-2015_30-06-2015 – Download
Privitak 4 – odluka_o_donosenju_procjene_ugrozenosti – Download
Privitak 5 – Odluka_o_socijalnoj_skrbi_za_podrucje_grada_Pregrade – Download
Privitak 6 – Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu – Download
Privitak 7 – plan_ZIS_i_Plan_CZ – Download
Privitak 8 – poziv_13_sjednica – Download
Privitak 9 – PROGRAM_GRADNJA_OBJEKATA_KOM_INF_2015 – Download
Privitak 10 – PROGRAM_ODRZ_KOM_INF_2015 – Download

07.09.201512. Sjednica općinskog vijeća -akti


Privitak 1 – kratkorocno_zaduzivanje – Download
Privitak 2 – ODLUKA_O_DAROVANJU_NEKRETNINE – Download
Privitak 3 – ODLUKA_O_USVAJANJU_FINANCIJSKOG_IZVJESCA_DVD-A_DESINIC – Download
Privitak 4 – Odluka_o_usvajanju_izvijesca_Djecjeg_vrtica_Tratincica – Download
Privitak 5 – ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJESTAJA_O_RADU_I_POSLOVANJU_ZJVP – Download
Privitak 6 – Polugodisnje_DV – Download
Privitak 7 – POLUGODISNJI_OBRACUN _2015_rtf-PRIHODI – Download
Privitak 8 – POLUGODISNJI_OBRACUN _2015-posebni_dio – Download
Privitak 9 – POLUGODISNJI_OBRACUN _2015-rashodi – Download
Privitak 10 – POLUGODISNJI_OBRACUN _2015 – Download

28.07.201512. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – DVD – Download
Privitak 2 – Odluka_o_usvajanju_izvijesca_Djecjeg_vrtica_Tratincica – Download
Privitak 3 – Polugodisnje_DV – Download
Privitak 4 – POLUGODISNJI_OBRACUN_2015_skupni – Download
Privitak 5 – poziv_12_sjednica – Download
Privitak 6 – usvajanje_ZJVP – Download
Privitak 7 – ZAPISNIK_03-08-2015-12_SJEDNICA – Download

02.06.201511. sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – godisnji_obracun_2014 – Download
Privitak 2 – izvjesce_o_izvrsenju_programa_gradnje_objekata_komunalne_infrastrukture_za_2014_godinu – Download
Privitak 3 – izvjesce_o_izvrsenju_programa_javnih_potreba_u_kulturi_za_2014_godinu – Download
Privitak 4 – izvjesce_o_izvrsenju_programa_zastoite_okolisa__2014 – Download
Privitak 5 – izvjesce_o_izvrsenju_socijalnog_programa_2014 – Download
Privitak 6 – izvjesce_o_izvrsenu__javnih_potreba_u_sportu_2014 – Download
Privitak 7 – izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju – Download
Privitak 8 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 – Download
Privitak 9 – izvrsenje_programa_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_za_2014_g – Download
Privitak 10 – izvrsenje_programa_stanovi_2014 – Download
Privitak 11 – izvrsenje_programa-sumski_doprinos_2014 – Download
Privitak 12 – odluka_o_dopuni_odluke_o__izvrsavanju_prorasuna – Download
Privitak 13 – odluka_o_izmjeni_odluke_o_imenovanju_povjerenstva_za_socijalnu_skrb – Download
Privitak 14 – odluka_o_rezultatu_poslovanja_za_2014_g – Download
Privitak 15 – odluka_o_uvjetima_i_nacinu_drzanja_pasa_i_macaka – Download
Privitak 16 – zakljucak__o_usvajanju_izvjesca_o_izvrsenju – Download
Privitak 17 – ZAPISNIK_05-05-2015-11_SJEDNICA – Download

30.04.201511. Sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – GODISNJI_OBRACUN_2014_VIJECE – Download
Privitak 2 – IZVJESCE_MANDATNE_KOMISIJE – Download
Privitak 3 – IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_GRADNJE_OBJEKATA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014_GODINU – Download
Privitak 4 – IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_ZA_2014_GODINU – Download
Privitak 5 – IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_ZASTOITE_OKOLISA_2014 – Download
Privitak 6 – IZVJESCE_O_IZVRSENJU_SOCIJALNOG_PROGRAMA_2014 – Download
Privitak 7 – IZVJESCE_O_IZVRSENU_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_2014 – Download
Privitak 8 – IZVJESCE_O_RADU_JEDINSTVENOG_UPRAVNOG_ODJELA_OPCINE_DESINIC_U_RAZDOBLJU – Download
Privitak 9 – IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-07-2014_31-12-2014_11_sjednica – Download
Privitak 10 – IZVRSENJE_PROGRAMA_ODRZAVANJA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014 – Download
Privitak 11 – IZVRSENJE_PROGRAMA_STANOVI_2014 – Download
Privitak 12 – IZVRSENJE_PROGRAMA_sumski_doprinos_2014 – Download
Privitak 13 – ODLUKA_O_DOPUNI_ODLUKE_O_IZVRSAVANJU_PRORACUNA – Download
Privitak 14 – ODLUKA_O_IZMJENI_ODLUKE_O_IMENOVANJU_POVJERENSTVA_ZA_SOCIJALNU_SKRB – Download
Privitak 15 – ODLUKA_o_rezultatu_poslovanja_za_2014_g – Download
Privitak 16 – ODLUKA_O_UVJETIMA_I_NACINU_DRZANJA_PASA_I_MACAKA – Download
Privitak 17 – poziv_4_sjednica – Download
Privitak 18 – ZAKLJUCAK_O_USVAJANJU_iZVJESCA_O_IZVRSENJU – Download

10.03.201510. sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – Dopuna_Odluke_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 – Download
Privitak 2 – ODLUKA _modernizacija_nerazvrstanih_cesta – Download
Privitak 3 – ODLUKA _nalaz_revizije_gospodarenje_otpadom – Download
Privitak 4 – ODLUKA _nalaz_revizije_PODUZETNICKE_ZONE – Download
Privitak 5 – Odluka_o_izboru_ponuditelja – Download
Privitak 6 – Odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_Desinic_u_2015_godini – Download
Privitak 7 – Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu – Download
Privitak 8 – Prijedlog_odluke_o_izradi_3_iid_PPUO_Desinic_Dopunjeni_v3 – Download
Privitak 9 – srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija – Download
Privitak 10 – Zakljucak_o_donosenju_Smjernica_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_zastite_i_spasavanja_za_2015_materijal – Download
Privitak 11 – Zakljucak_o_prihvacanju_Analize_stanja_sustava_zastite_spasavanja_za_2014 – Download
Privitak 12 – ZAPISNIK-10-02-2015-10_SJEDNICA – Download

29.01.201510. sjednica Općinskog vijeća


Privitak 1 – dopuna_Odluke_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 – Download
Privitak 2 – ODLUKA _modernizacija_nerazvrstanih_cesta – Download
Privitak 3 – ODLUKA _nalaz_revizije_PODUZETNICKE_ZONE – Download
Privitak 4 – ODLUKA_nalaz_revizije_gospodarenje_otpadom – Download
Privitak 5 – Odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_Desinic_u_2015_godini – Download
Privitak 6 – Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu – Download
Privitak 7 – poziv_10_sjednica – Download
Privitak 8 – Prijedlog_odluke_o_izradi_3_iid_PPUO_Desinic_Dopunjeni_v3 – Download
Privitak 9 – srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija – Download
Privitak 10 – Zakljucak_o_donosenju_Smjernica_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_zastite_i_spasavanja_za_2015_materijal – Download
Privitak 11 – Zakljucak_o_prihvacanju_Analize_stanja_sustava_zastite_spasavanja_za_2014 – Download
Privitak 12 – obavijest_10_sjednica – Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

05.02.2015. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

15.12.20149. sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – PROGRAM SUMSKI DOPRINOS 2015 – Download
Privitak 2 – PROGRAM ODRZ KOM INF 2015 – Download
Privitak 3 – PROGRAM OKOLIS 2015 – Download
Privitak 4 – PROGRAM SPORT 2015 – Download
Privitak 5 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 6 – PROGRAM NIZ 2015 – Download
Privitak 7 – PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM – Download
Privitak 8 – OKOLIS I – Download
Privitak 9 – Pravilnik o pristupu informacijama_za web stranicu_Desinic – Download
Privitak 10 – ODLUKU O IZVRSAVANJU PRORACUNA – Download
Privitak 11 – ODRZAVANJE 1 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA – Download
Privitak 12 – Odluka o prihvacanju financijskog plana dvd – Download
Privitak 13 – ODLUKA O ODABIRU KONCESIJA – Download
Privitak 14 – Odluka o prihvacanju financijskog plana djecjeg vrtica 2014 – Download
Privitak 15 – ODLUKA O FINANCIRANJU POLITICKIH STRANAKA U 2015 – Download
Privitak 16 – KULTURA PRVE DOPUNE I IZMJENE – Download
Privitak 17 – GRADNJA OBJEKATA – Download
Privitak 18 – 1 IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA OPCINE DESINIC ZA 2014 GODINU – Download
Privitak 19 – 1 IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014 GODINU – Download
Privitak 20 – PROGRAM-SPOM – Download
Privitak 21 – II IZMJENA PRORACUNA 2014 OBJ – Download
Privitak 22 – PRORACUN 2015 – Download
Privitak 23 – Z A P I S N I K- 10-12 – Download

04.12.20149. sjednica općinskog Vijeća općine Desinić- materijali


Privitak 1 – GRADNJA OBJEKATA – Download
Privitak 2 – I – Download
Privitak 3 – I – Download
Privitak 4 – IZVJEŠĆE OPĆINSKOGA NAČELNIKA OD 01 – Download
Privitak 5 – KULTURA I – Download
Privitak 6 – ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA U 2015 – Download
Privitak 7 – ODLUKA O ODABIRU, KONCESIJA – Download
Privitak 8 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2014 – Download
Privitak 9 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd – Download
Privitak 10 – ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA – Download
Privitak 11 – ODRŽAVANJE I – Download
Privitak 12 – OKOLIŠ I – Download
Privitak 13 – Plan razvojnih programa za 2014 – Download
Privitak 14 – PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM – Download
Privitak 15 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 16 – PROGRAM NIZ 2015 – Download
Privitak 17 – PROGRAM ODRŽ – Download
Privitak 18 – PROGRAM OKOLIŠ 2015 – Download
Privitak 19 – PROGRAM SPORT 2015 – Download
Privitak 20 – PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS 2015 – Download
Privitak 21 – II IZMJENA PRORACUNA 2014 – Download
Privitak 22 – PRORACUN 2015 – Download

P O Z I V: Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana… [više]