Akti općinskog vijeća

Usvojene akte općinskog vijeća općine Desinić osim na mrežnim stranicama općine Desinić možete pronaći na mrežnim stranicama javnog glasnika u kojem općina objavljuje svoje akte –  Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije na kojoj postoje opcije pretraživanja po stvaraocu akta i godini / godinama /svim godinama. Ovdje  se nalazi poveznica na kojoj možete naći i pretraživati  sve objavljene akte općine Desinić u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije i na mrežnim stranicama Središnjeg kataloga službenih dokumenata – www.digured.hr sukladno Pravilniku o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske


 • Sjednice općinskog vijeća općine Desinić sa materijalima obavljeni na staroj  mrežnoj stranici općine Desinić ( do 2021. godine) nalaze se  ovdje.
 • Sjednice općinskog vijeća općine Desinić sa materijalima obavljeni na staroj  mrežnoj stranici općine Desinić ( do 2021. godine)nalaze se na ovoj poveznici  
 • Akte po sjednicama općinskog vijeća općine Desinić nalaze se na mrežnoj stranici općine Desinić na ovoj poveznici 

Objavljuju se akti općinskog vijeća Općine Desinić koji su usvojeni na 12. sjednici Općinskog vijeća (saziv 2021.-2025.) održanoj dana 15.03.2023. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 11. sjednici općinskog vijeća (saziv 2021.-2025.) održanoj dana 16.12.2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 10. sjednici općinskog vijeća (saziv 2021.-2025.) održanoj dana 30.11.2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 9. sjednici općinskog vijeća (saziv 2021.-2025.) održanoj dana 05.09.2022. godine 


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 8.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održanoj dana 30. 08. 2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 7.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održanoj dana 31. 05. 2022. godine

 


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 6.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 29. 03. 2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 5.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 31. 01. 2022. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 4.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 17. 12. 2021. godine


Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 3.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 16. 11. 2021. godine

Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na 2.  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 06. 09. 2021. godine

Objava akata općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na drugoj  sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) održane dana 06. 09. 2021. godine u Službenom glasniku Krapinskozagorske županije – broj 40/2021 od dana 04. 10. 2021. 

 

Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinić koji su usvojeni na konstituirajućoj sjednici  općinskog vijeća ( saziv 2021. – 2025.) 

Objava akata sa konstituirajuće sjednice u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije

 Odluka o izboru članova Mandatne komisije

 


2021-04-15 Objava akata sa 25 sjednice općinskog vijeća

Objavljuju se akti općinskog vijeća općine Desinic koji su usvojeni na 25 sjednici općinskog vijeća: 


Objava akata sa 24 sjednice općinskog vijeća

Akti sa 23 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije, broj 59A/2020

 

Akti sa 22 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 50/2020

Akti sa 20 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 30/2020

Akti sa 19 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 30/2020

 

12. prijedlog odluke o sufinanciranje troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cestazaključak za spis

Akti sa 18 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 6/2020

Akti sa 17 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 2/2020

Akti sa 17 sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 59/2019

Akti sa 16. sjednice općinskog vijeća objavljeni u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije , broj 50/2019

 Sve akte općinskog vijeća općine Desinić možete pronaći i u:
Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije
Središnji katalog službenih dokumenata – www.digured.hr

24.11.2020AKTI SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


Privitak 1 – 8 – Download
Privitak 2 – 9 – Download
Privitak 3 – 10 – Download
Privitak 4 – 10 – Download
Privitak 5 – 11 – Download
Privitak 6 – 11 – Download
Privitak 7 – 11 – Download
Privitak 8 – 12 – Download
Privitak 9 – 1 – Download
Privitak 10 – 1 – Download
Privitak 11 – 1 – Download
Privitak 12 – 1 – Download
Privitak 13 – 1 – Download
Privitak 14 – 1 – Download
Privitak 15 – 2 – Download
Privitak 16 – 3 – Download
Privitak 17 – 4 – Download
Privitak 18 – 5 – Download
Privitak 19 – 6 – Download
Privitak 20 – 7 – Download

06.11.202022. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – 10 – Download
Privitak 2 – 11 – Download
Privitak 3 – 11 – Download
Privitak 4 – 12ODLU~1 – Download
Privitak 5 – 13 – Download
Privitak 6 – 14ODLU~1 – Download
Privitak 7 – ZAPISNIK 22 SJEDNICA – Download
Privitak 8 – 1 – Download
Privitak 9 – 2 – Download
Privitak 10 – 2 – Download
Privitak 11 – 2 – Download
Privitak 12 – 2 – Download
Privitak 13 – 2 – Download
Privitak 14 – 3 – Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), predjednik općisnkog vijeća općine Desinić sazvao je  22. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana 12. 11. 2020. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić 

 1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena proračuna Općine Desinić za 2020. godinu
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena Plana razvojnih programa za 2020. godinu
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena  programa  javnih potreba u kulturi u 2020. godini
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena programa javnih potreba u sportu u 2020. godini
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje I. izmjena i dopuna programa  socijalne skrbi općine Desinić za 2020. godinu.
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstanih cesta javnim dobrom
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Desinić za 2019. godinu
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju plana djelovanja  u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prometnog elaborata uređenja horizontalne i vertikalne signalizacije za vremensko ograničenje parkiranja u centru Desinića
 13. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpore  poljoprivredi na području općine Desinić  za  2020.  godinu
 14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga u 2020. godini od 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020. za općinu Desinić

25.09.202021. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – odluka o provođenju programa hbor – Download
Privitak 2 – plan razvojnih programa 1 – Download
Privitak 3 – plan razvojnih programa 1 – Download
Privitak 4 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- OPĆI DIO – Download
Privitak 5 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- POSEBNI DIO – Download
Privitak 6 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- PRIHODI – Download
Privitak 7 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2020- RASHODI – Download
Privitak 8 – Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlansništvu općine Desinić – Download
Privitak 9 – prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja – Download
Privitak 10 – RAČUN FINANCIRANJA-ZADUŽIVANJA – Download
Privitak 11 – SKRAČENI ZAPISNIK SA 20 SJEDNIEDNICE – Download
Privitak 12 – 1 – Download
Privitak 13 – 4IID PPUO Desinic – Prijedlog Odluke o donosenju _v3b – Download
Privitak 14 – 7 – Download
Privitak 15 – 7 – Download
Privitak 16 – Izvješaj o zaduživanju – Download
Privitak 17 – izvješće o radu načelnika 1 – Download
Privitak 18 – Izvještaj o danim jamstvima – Download
Privitak 19 – Izvještaj o korištenju proračunske zalihe – Download
Privitak 20 – Odluka općinskog vijeća – Download
Privitak 21 – 7 – Download
Privitak 22 – 8 – Download
Privitak 23 – 9ODLUK~1 – Download
Privitak 24 – 10 – Download
Privitak 25 – 1 – Download
Privitak 26 – 1 – Download
Privitak 27 – 1 – Download
Privitak 28 – 1 – Download
Privitak 29 – 1 – Download
Privitak 30 – 2 – Download
Privitak 31 – 3 – Download
Privitak 32 – 4 – Download
Privitak 33 – 5 – Download
Privitak 34 – 6 – Download
Privitak 35 – Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlansištvu OD – Download
Privitak 36 – Odluka o osnivanju javne ustanove zagorska javna vatrogasna postrojba – Download

            Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), sazvana je 21. sjednica Općinskog vijeća  koja će se održati  dana

29.09. 2020. godine (utorak) s početkom u 18:00 sati

u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica,

Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Desinić za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

–          Izvješće o provedbi plana razvojnih programa

–          Obrazloženje  polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

–          Izvještaj o zaduživanju

–          Izvještaj o danim jamstvima

–          Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 01. 2020. – 30. 06. 2020. godine
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju 4.  izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine Desinić
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o usvajanju godišnjeg izvješća odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ za 2019./2020..
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o usvajanju godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovne djelatnosti za odgojno-obrazovnu 2020./2021. godinu Dječjeg vrtića „Tratinčica“
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o davanju suglasnosti za zapošljavanje odgojitelja predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Desinić
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke  o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita“
 10. Razno.

                

       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                          OPĆINE DESINIĆ

       Velimir Šlogar, prof. pov. i geo., v.r.

20.07.2020Akti sa 20 . sjednice općinskog vijeća


Privitak 1 – 1 – Download
Privitak 2 – 2 – Download
Privitak 3 – 3 – Download
Privitak 4 – 4 – Download
Privitak 5 – 5 – Download
Privitak 6 – 6 – Download
Privitak 7 – 7 – Download
Privitak 8 – 8 – Download

10.07.202020. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – 1 – Download
Privitak 2 – 2 – Download
Privitak 3 – 3 – Download
Privitak 4 – 4 – Download
Privitak 5 – 5 – Download
Privitak 6 – 6 – Download
Privitak 7 – 7 – Download
Privitak 8 – 9 – Download
Privitak 9 – Z A P I S N I K – 19 sjednica 22 – Download
Privitak 10 – – Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), sazvana je 20. sjednica Općinskog vijeća  koja će se održati  dana 15. 07. 2020. godine (srijeda) s početkom u 17:00 sati u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić

 

 1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu općine Desinić
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu općine Desinić
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Desinić za 2018.
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj cijeni priključka na vodoopskrbni podsustav visoke zone „Žolekov breg“
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga za razdoblje od 01. 07. 2019. – 31. 12. 2019. za općinu Desinić
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu Gradskog društva crvenog križa Pregrada za 2019. godinu
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli novčanih nagrada uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja općine Desinić u nastavnoj godini 2019./2020.
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić
 10. Razno.

15.05.202019. sjednica općinskog vijeća – poziv na sjednicu


Privitak 1 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 – PRIHODI – Download
Privitak 2 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 – RASHODIrtf – Download
Privitak 3 – Izvješaj o zaduživanju – Download
Privitak 4 – IZVJEŠĆE JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 5 – IZVJEŠĆE O IZVRŠENU JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 2017 – Download
Privitak 6 – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017GODINU – Download
Privitak 7 – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ZAŠTOITE OKOLIŠA 2019 – Download
Privitak 8 – IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA 2017 – Download
Privitak 9 – IZVRŠENJE PROGRAMA – STANOVI 2019 – Download
Privitak 10 – IZVRŠENJE PROGRAMA- niz za 2019 – Download
Privitak 11 – IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017 – Download
Privitak 12 – korištenje proračunske zalihe – Download
Privitak 13 – Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2019 godinu – Download
Privitak 14 – ODLUKA o rezultatu poslovanja za 2019 g – Download
Privitak 15 – Z A P I S N I K – 18 sjednica 25 – Download
Privitak 16 – ZAKLJUČAK O USVAJANJU iZVJEŠĆA O IZVRŠENJU – Download
Privitak 17 – 5 – Download
Privitak 18 – 6 – Download
Privitak 19 – 7 – Download
Privitak 20 – 8 – Download
Privitak 21 – Odlukja o usvajanju financijskog izvješća DV Tratinčicas Desinić za 2019 – Download
Privitak 22 – odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 – Download
Privitak 23 – 10 – Download
Privitak 24 – Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP za 2019 – Download
Privitak 25 – 11 – Download
Privitak 26 – 8 – Download
Privitak 27 – 5 – Download
Privitak 28 – 6 – Download
Privitak 29 – 12 – Download
Privitak 30 – 10 – Download
Privitak 31 – 4 – Download
Privitak 32 – 7 – Download
Privitak 33 – 8 – Download
Privitak 34 – 9 – Download
Privitak 35 – Zaključak – DV Tratinčica dodatna sredstva i oslobođenje plaćanja roditelja – Download
Privitak 36 – Zaključak o usvajanju izvješća – Download
Privitak 37 – odluka o određivanju pravnih osoba od intereda za sustav CZ općine Desinić – Download
Privitak 38 – odluka o oslobođenju od plačanja komunalne naknade – Download
Privitak 39 – Odluka o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta – Download
Privitak 40 – Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2019 – Download
Privitak 41 – odluka o usvajanju I – Download
Privitak 42 – Odluka o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP za 2019 – Download
Privitak 43 – odluka o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01 – Download
Privitak 44 – Odluka o usvajanju financijskog izvješća DV Tratinčica Desinić za 2019 – Download
Privitak 45 – Zaključak – DV Tratinčica dodatna sredstva i oslobođenje plaćanja roditelja – Download
Privitak 46 – Zaključak o usvajanju izvješća – Download
Privitak 47 – odluka o određivanju pravnih osoba od intereda za sustav CZ općine Desinić – Download
Privitak 48 – odluka o oslobođenju od plačanja komunalne naknade – Download
Privitak 49 – Odluka o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta – Download
Privitak 50 – Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2019 – Download
Privitak 51 – odluka o usvajanju I – Download
Privitak 52 – – Download
Privitak 53 – Izvještaj odanim jamstvima – Download
Privitak 54 – korištenje proračunske zalihe – Download
Privitak 55 – Obrazloženje godišnjeg izvještaja za 2019 godinu – Download
Privitak 56 – ODLUKA o rezultatu poslovanja za 2019 g – Download
Privitak 57 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 – OPĆI DIO – Download
Privitak 58 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 POSEBNI DIO-OBJAVA – Download
Privitak 59 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 PRIHODI-OBJAVA – Download
Privitak 60 – GODIŠNJI OBRAČUN 2019 RASHODI-OBJAVA – Download
Privitak 61 – godišnji obračun 2019- račun zaduživanja – Download
Privitak 62 – Izvješaj o zaduživanju – Download

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DESINIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/20-01/12

URBROJ: 2214/01-20-01

DESINIĆ,  15. 05. 2020.

P   O   Z   I   V

            Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18, 06/20) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana

 1. 05. 2020. godine (petak) s početkom u 18:00 sati

u  Društvenim prostorijama iznad Dječjeg vrtića Tratinčica,

Ratkajeva ul. 6, 49216 Desinić

 1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg obračuna proračuna za razdoblje 01. 01. 2019.  do  31. 12. 2019.godine;

–          Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

–          Izvještaj o zaduživanju

–          Izvještaj o danim jamstvima

–          Izvješće o korištenju proračunske zalihe;

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o rezultatu poslovanja za 2019. godinu
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa;

–          Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

–          Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

–          Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

–          Programa socijalne skrbi općine Desinić za 2019. godinu

–          Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu

–          Programa zaštite okoliša za 2019. godinu

–          Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019. godinu

–          Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu;

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. 07. 2019. – 31. 12. 2019. godine;
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2019. godinu;
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odlukeo usvajanju financijskog izvješća  DVD-a Desinić za 2019. godinu;
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja financijskog plana Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Desinić za 2019. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju I. izmjena i dopuna  financijskog plana za 2020. godinu Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Desinić;
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke
  o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 
  na području Općine Desinić;
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o dodatnim sredstvima za sufinanciranje poslovanja Dječjeg vrtića Tratinčica, Ratkajeva  ulica 6, 49216 Desinić s obzirom na izvanredne okolnosti prouzrokovane COVID – 19 virusom;
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinanciranju troškova provedbe programa održavanja nerazvrstanih cesta;
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;
 10. Razno.

                   

17.03.2020S K R A ĆE N I Z A P I S N I K Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Desinić održane dana 25.02.2020.


Privitak 1 – Z A P I S N I K – 18 sjednica 25 – Download

20.02.202018. sjednica općinskog vijeća općine Desinić – 25. 02. 2020.


Privitak 1 – Izvješće poljoprivrednog redara za razdoblje od 01 – Download
Privitak 2 – Odluka o prijedlogu člana nadzornog odbora Humplin d – Download
Privitak 3 – Odluka o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera – Download
Privitak 4 – Plan rada poljoprivrednoga redara za razdoblje od 01 – Download
Privitak 5 – Statutarna Odluka o II – Download
Privitak 6 – Z A P I S N I K – 17 sjednica 19 – Download
Privitak 7 – Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodoarenja otpadom općine Desinić za 2019 – Download
Privitak 8 – Zaključak o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za 2019 – Download
Privitak 9 – Zaključak o usvajanju izvješća o radu poljoprivrednog redara za za razdoblje od 01 – Download
Privitak 10 – Zaključak o usvajanju plana rada poljoprivrednog redara za 2020 – Download
Privitak 11 – 18 SJEDNICA POZIV – Download
Privitak 12 – Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada – Download
Privitak 13 – Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 – Download
Privitak 14 – Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom općine Desinić za 2019 – Download
Privitak 15 – – Download
Privitak 16 – doneseni akti sa 18 sjednice – Download
Privitak 17 – doneseni akti sa 18 – Download
Privitak 18 – Z A P I S N I K – 18 sjednica 25 – Download
Privitak 19 – – Download
Privitak 20 – doneseni akti sa 18 sjednice – Download
Privitak 21 – 5ZAKLJ~1 – Download
Privitak 22 – 6ZAKLJ~1 – Download
Privitak 23 – 7 – Download
Privitak 24 – 8 – Download
Privitak 25 – 9ODLUK~1 – Download
Privitak 26 – 1ZAKLJ~1 – Download
Privitak 27 – 2 – Download
Privitak 28 – 3 – Download
Privitak 29 – 4 – Download
Privitak 30 – 6 – Download
Privitak 31 – 7 – Download
Privitak 32 – 8 – Download
Privitak 33 – 9 – Download
Privitak 34 – 1 – Download
Privitak 35 – 2 – Download
Privitak 36 – 3 – Download
Privitak 37 – 4 – Download
Privitak 38 – 5 – Download
Privitak 39 – Odluka o usvajanju izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada – Download
Privitak 40 – Statutarna Odluka o II izmjenama i dopunama Statuta općine Desinić – Download
Privitak 41 – Usvajanje izvješa o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 – Download
Privitak 42 – Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju PGO za 2019 – Download
Privitak 43 – Zaključak o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za 2019 – Download
Privitak 44 – zaključak o usvajanju izvješća o radu poljoprivrednog redaza za 2019 – Download
Privitak 45 – Zaključak o usvajanju plana rada poljoprivrednog redara za 2020 – Download
Privitak 46 – izvješće lokacije i količine odbačenog otpada – Download
Privitak 47 – Odluka o prijeldogu člana nadzornog odbora Humplin d – Download

Predsjednik općinskog vijeća općine Desinić sazvao je 18. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana

 1. 02. 2020. godine (utorak) s početkom u 18:30 sati

u  Vijećnici Općine Desinić.

 1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća općine Desinić
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu poljoprivrednog redara za razdoblje od 01. 01. 2019. – 31. 12. 2019.
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju plana rada poljoprivrednog redara za 2020. godinu
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama statuta općine Desinić
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu  člana nadzornog odbora Humplin d.o.o.
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom općine Desinić za 2019. godinu
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu davatelja usluge za 2019. godinu
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća  o  lokacijama  i  količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera iz Odluke o  mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada za 2019. godinu
 10. Razno.

02.01.2020ZAPISNICI SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

https://www.desinic.hr/novost.php?vijest=585

16.12.201917. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – – Download
Privitak 2 – – Download
Privitak 3 – 1 – Download
Privitak 4 – 2 – Download
Privitak 5 – 3 – Download
Privitak 6 – 4 – Download
Privitak 7 – 5 – Download
Privitak 8 – 6 – Download
Privitak 9 – 7 – Download
Privitak 10 – 8 – Download
Privitak 11 – 9 – Download
Privitak 12 – 9 – Download
Privitak 13 – 31 – Download
Privitak 14 – Analiza – Općina Desinić za 2019 – Download
Privitak 15 – Odluka o izvršavanju proračuna općine Desinić za razdoblje od 01 – Download
Privitak 16 – Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić – Download
Privitak 17 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića – Download
Privitak 18 – ODLUKA POLITIČKE STRANKE- IZMJENA 2019 – Download
Privitak 19 – ODLUKA POLITIČKE STRANKE – Download
Privitak 20 – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020 – Download
Privitak 21 – PRORAČUN 2020- 1 PRIHODI – Download
Privitak 22 – PRORAČUN 2020- 1 RASHODIrtf – Download
Privitak 23 – 13 – Download
Privitak 24 – 14 – Download
Privitak 25 – 15 – Download
Privitak 26 – 16 – Download
Privitak 27 – 17 – Download
Privitak 28 – 18 – Download
Privitak 29 – 19 – Download
Privitak 30 – 20 – Download
Privitak 31 – 21 – Download
Privitak 32 – 3 – Download
Privitak 33 – 4 – Download
Privitak 34 – 5 – Download
Privitak 35 – 6 – Download
Privitak 36 – 7 – Download
Privitak 37 – 8 – Download
Privitak 38 – 9 – Download
Privitak 39 – 10 – Download

15.11.201916. sjednica općinskog vijeća poziv i materijali


Privitak 1 – 7 – Download
Privitak 2 – 7 – Download
Privitak 3 – 7 – Download
Privitak 4 – Godišnji plan davanja koncesija za 2020 – Download
Privitak 5 – godišnji plan upravljanja imovinom za 2020 – Download
Privitak 6 – godišnji plan upravljanja imovinom za 2020_1 – Download
Privitak 7 – I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA – Download
Privitak 8 – I IZMJENA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 2019 – Download
Privitak 9 – I IZMJENA PROGRAM ODRŽ – Download
Privitak 10 – I IZMJENA PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 – Download
Privitak 11 – I IZMJENA PRORAČUNA 2019- POSEBNI DIO- VIJEĆE – Download
Privitak 12 – I IZMJENA PRORAČUNA 2019 – Download
Privitak 13 – I IZMJENA PRORAČUNA 2019 – Download
Privitak 14 – I IZMJENA PRORAČUNA 2019 – Download
Privitak 15 – I IZMJENA SOCIJALNI PROGRAM 2019 – Download
Privitak 16 – izvješće o radu načelnika od 01 – Download
Privitak 17 – Odluka donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019 – Download
Privitak 18 – ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA – Download
Privitak 19 – Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinomu vlasništvu općine Desinić za 2020 – Download
Privitak 20 – odluka o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim igralištima – Download
Privitak 21 – 12ODLU~1 – Download
Privitak 22 – 13ODLU~1 – Download
Privitak 23 – 14 – Download
Privitak 24 – 15 – Download
Privitak 25 – 16ODLU~1 – Download
Privitak 26 – 17 – Download
Privitak 27 – 1ZAKLJ~1 – Download
Privitak 28 – 2 – Download
Privitak 29 – 2 – Download

09.09.201915. sjednica općinskog vijeća poziv i materijali


Privitak 1 – Z A P I S N I K – 14 sjednica 11 – Download
Privitak 2 – POZIV 15 – Download
Privitak 3 – Izvještaj o danim jamstvima – Download
Privitak 4 – Izvještaj o korištenju proračunske zalihe – Download
Privitak 5 – Izvještaj o zaduživanju – Download
Privitak 6 – Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019 – prijedlog – Download
Privitak 7 – odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine desinić za financiranje pol str i nez vijećnika u 2019 prijedlog – Download
Privitak 8 – Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom- prijedlog – Download
Privitak 9 – Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom prijedlog – Download
Privitak 10 – PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019 – Download
Privitak 11 – POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- OPĆI DIO – Download
Privitak 12 – POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- POSEBNI DIO – Download
Privitak 13 – POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- PRIHODI – Download
Privitak 14 – POLUGODIŠNJI OBRAČU 2019- RASHODI – Download
Privitak 15 – STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 2019 – Download
Privitak 16 – 4 – Download
Privitak 17 – 5 – Download
Privitak 18 – 6 – Download
Privitak 19 – 2 – Download
Privitak 20 – 3 – Download

05.07.201914. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA – POZIV I MATERIJALI


Privitak 1 – POZIV 14 – Download
Privitak 2 – 1 – Download
Privitak 3 – odluka o komunalnom redu – prijedlog – Download
Privitak 4 – Odluka o proglašenju nerazvrstanih cesta javnim dobrom – PRIJEDLOG – Download
Privitak 5 – 2 – Download

12.04.201913. sjednica Općinskog vijeća


Privitak 1 – poziv i materijali za 13 – Download
Privitak 2 – 11 – Download
Privitak 3 – 13 – Download
Privitak 4 – 13 – Download
Privitak 5 – 13 – Download
Privitak 6 – 13 – Download
Privitak 7 – 13 – Download
Privitak 8 – 13 – Download
Privitak 9 – 13 – Download
Privitak 10 – 13 – Download
Privitak 11 – 13 – Download
Privitak 12 – 1ODLUK~1 – Download
Privitak 13 – 2 – Download
Privitak 14 – 3 – Download
Privitak 15 – 4 – Download
Privitak 16 – 5 – Download
Privitak 17 – 6 – Download
Privitak 18 – 7 – Download
Privitak 19 – 8 – Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 11/13, 11/18) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/13), sazvana je  13. sjednicu Općinskog vijeća  koja će se održati  dana 18. 04. 2019.  godine (ČETVRTAK) s početkom u 18:30 satiu  Vijećnici Općine Desinić.

26.01.201912. sjednica Općinskog vijeća – poziv i prijedlozi akata


Privitak 1 – 12 – Download
Privitak 2 – 9 – Download
Privitak 3 – 10 – Download
Privitak 4 – 12 – Download
Privitak 5 – 13 – Download
Privitak 6 – 1 Zaključak o usvajanju izvješća mandatne komisije – Download
Privitak 7 – 2 – Download
Privitak 8 – 3 – Download
Privitak 9 – 4 – Download
Privitak 10 – 5 – Download
Privitak 11 – ODLUKA O I – Download

14.12.201811. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – 11 – Download
Privitak 2 – Poziv i materijali – Download

Poziv i materijali

14.12.201810. sjednica općinskog vijeća

Objavljeni akti – link

07.09.20189 sjednica općinskom vijeća


Privitak 1 – Poziv i materijali – Download
Privitak 2 – Zapisnik i doneseni akti – Download

9 sjednica općinskom vijeća
POZIV I MATERIJALI

10.07.20188 sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – Poziv i materijali – Download
Privitak 2 – Zapisnik i akti – Download

16.05.20187. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – Materijali_1 – Download
Privitak 2 – Zapisnik i akti – Download

09.03.2018NASLOV : 6 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA


Privitak 1 – POZIV – Download
Privitak 2 – Materijali – Download
Privitak 3 – I Odluka o 1 izmjenama i dopunama Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina imjerama zaštite – Download
Privitak 4 – II Odluka o usvajanju Izviješća o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga za 2017 godinu – Download
Privitak 5 – III Odluka o usvajanju financijskog izvješća DVD-a Desinić za 2017 godinu – Download
Privitak 6 – IV Odluka o usvajanju izviješća Dječjeg vrtića Tratinčica za 2017 godinu – Download
Privitak 7 – Novi_PGO_DESINIĆ_ažurirano – Download
Privitak 8 – Odluka o dodijeli javnih priznanja općine Desinić povodm dana općine Desinić 2018 godine i obilježavanja 25 godina postojanja – Download
Privitak 9 – Odluka o usvajanju izvješća – mjere za sprečavanje neprospisno odbačenog otpada – Download
Privitak 10 – Z A P I S N I K – 6 sjednica 14_03_2018 – Download
Privitak 11 – V Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Desinić za razdoblje od 2017-2022 godine – Download

26.01.20185. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Desinić – Download
Privitak 2 – prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Desinić – Download
Privitak 3 – Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Desinić – Download
Privitak 4 – Z A P I S N I K – 4 sjednica 21_12_2017 – Download

Materijali za sjednicu te u sklopu toga priloženi dokumenti

14.12.20174. sjednica općinskog vijeća


Privitak 1 – Dokumenti – Download
Privitak 2 – Zapisnik i odluke – Download

Poziv i materijali

06.10.20173. sjednica općinskog vijeća materijali


Privitak 1 – final POZIV 3 SJEDNICA 2017 – Download
Privitak 2 – I IZMJENA 2017- plan razvoja – Download
Privitak 3 – I_zmjena PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM_INF_2017 – Download
Privitak 4 – Odluka o imenovanju ravnateljice DV – Download
Privitak 5 – odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedisntvenom upravnom odjelu općine desinic – Download
Privitak 6 – ODLUKA O OSLOBOĐENJU PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA – Download
Privitak 7 – Odluka o prestanku važenja Pravilnika – Download
Privitak 8 – odluka o razrješenju ravnateljice DV – kopija – Download
Privitak 9 – Odluka o suglasnosti za kupnju poslovnog udijela – Download
Privitak 10 – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić – radna verzija – Download
Privitak 11 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-1 – Download
Privitak 12 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-POSEBNI DIO – Download
Privitak 13 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-PRIHODI – Download
Privitak 14 – POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017-RASHODI – Download
Privitak 15 – Z A P I S N I K- 2 sjednica 18_07_2017 – Download
Privitak 16 – I_IZMJENA_I_DOPUNA_PROGRAMA_ODRŽ_KOM_INF_2017_obrazloženje – Download

02.08.20172. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i odluke


Privitak 1 – ZAPISNIK_2_sjednica_18_07_2017g – Download
Privitak 2 – I_IZMJENA_2017_posebni_dio – Download
Privitak 3 – I_IZMJENA_2017_PRIHODI_OBJAVA – Download
Privitak 4 – I_IZMJENA_2017_RASHODI_OBJAVA – Download
Privitak 5 – I_ZMJENA_PRORAČUNA_2017_OPĆI_DIO – Download
Privitak 6 – ODLUKA_O_OSNIVANJU_I_IMENOVANJU_ČLANOVA_ODBORA_ZA_DJECU_MLADE_I_OBITELJ – Download
Privitak 7 – odluka_o_i_izmjeni_i_dopuni_odluke_o_financiranju_političkih_stranaka_zastupljenih_u_općisnkom_vijeću – Download
Privitak 8 – ODLUKA_O_USVAJANJU_FINANCIJSKOG_IZVJEŠĆA_DV_ZA_2016 – Download
Privitak 9 – ODLUKA_O_IMENOVANJU_ČLANOVA_UPRAVNOG_VIJEĆA_DV – Download
Privitak 10 – ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_O_RADU_NAČELNIKA_ZA_RAZDOBLJE_OD_01_01_2017_30_06_2017 – Download
Privitak 11 – ODLUKA_O_USVANJU_IZVJEŠĆA_O_IZVRŠENJU_O_PRUŽANJUVETERINARSKIH_USLUGA_ZA_RAZDOBLJE_OD_01_07_31_12_2016 – Download
Privitak 12 – PRAVILNIK_O_UNUTARNJEM_REDU_JEDINSTVENOG_UPRAVNOG_ODJELA_2017 – Download
Privitak 13 – ODLUKA_O_IMENOVANJU_ODBORA_ZA_KOMUNALNE_DJELATNOSTI_NA_PODRUČJU_OPĆINE_DESINIĆ – Download
Privitak 14 – odluka_o_imenovanju_povjerenstva_za_procjenu_šteta_od_elementarnih_nepogoda – Download
Privitak 15 – ODLUKA_O_IMENOVANJU_POVJERENSTVA_ZA_SOCIJALNU_SKRB – Download
Privitak 16 – ODLUKA_O_OSLOBOĐENJU_OD_OBVEZE_PLAĆANJA_KOMUNALNOG_DOPRINOSA – Download
Privitak 17 – odluka_o_potpisnicima_financijske_dokumentacije – Download
Privitak 18 – ODLUKA_O_SUFINANCIRANJU_NABAVE_ŠKOSLKOIH_UDŽBENIKA – Download
Privitak 19 – odluka_o_suglasnosti_za_zaduživanje – Download
Privitak 20 – ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_O_RADU_I_FINANCIJSKOG_IZVJEŠĆA_DVD_A_DESINIĆ_ZA_2016_GODINU – Download
Privitak 21 – ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_POLJOPRIVREDNOG_REDARA – Download
Privitak 22 – ODLUKU_O_ODREĐIVANJU_PRAVNIH_OSOBA_OD_INTERESA_SA_SUSTAV_CIVILNE_ZAŠTITE_NA_PODRUČJU_OPĆINE_DESINIĆ – Download
Privitak 23 – PRAVILNIK_O_PROVEDBI_POSTUPAKA_JEDNOSTAVNE_NABAVE – Download
Privitak 24 – ZAPISNIK_SA_2_SJEDNICE – Download

14.07.20172. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – Materijali – Download

19.06.2017Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća općine Desinić


Privitak 1 – Opcina_Desinic_poziv – Download
Privitak 2 – 1_Odluka o izboru članova mandatne komisije – Download
Privitak 3 – 2_Zaključak o usvajanju izvješća mandatne komisije i potvrda mandata – Download
Privitak 4 – 3_Zaključak o utvrđivanju predsjedavajućeg člana do izbora predsjednika – Download
Privitak 5 – 4_Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje – Download
Privitak 6 – 5_Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća općine Desinić – Download
Privitak 7 – 6_Odluka o izboru potpredsjednika općinskog vijeća općine Desinić – Download
Privitak 8 – 7_Odluka o izboru članova Odbora za statut i poslovnik – Download
Privitak 9 – 8_Zaključak o usvajanju Izvješća Odbora za izbor i imenovanja – Download
Privitak 10 – Izvješće mandatne komisije saziv 2017 – 2021 – Download
Privitak 11 – zapisnik i odluke – Download
Privitak 12 – IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE SAZIV 2017 2021 – Download
Privitak 13 – IZVJEŠĆE odbora za izbor i imenovanja SAZIV 2017 2021 – Download

12.05.201720. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i akti


Privitak 1 – Zapisnik_i_akti – Download

 1. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i akti

16.03.201720. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – Materijali – Download

09.01.201719. sjednica općinskog vijeća – zapisnik i akti


Privitak 1 – Z A P I S N I K – 21_12_2016 – 19 SJEDNICA – Download
Privitak 2 – Analiza – Općina Desinić – Download
Privitak 3 – I IZMJENA PROGRAM-SPOM_RENTA 2016 – Download
Privitak 4 – I izmjena PROGRAMa ŠUMSKI DOPRINOS 2016 – Download
Privitak 5 – II IZMJENA – POSEBNI DIO – OBJAVA – Download
Privitak 6 – II IZMJENA – SOCIJALNI PROGRAM 2016 – Download
Privitak 7 – II IZMJENA 2016 – RASHODI OBJAVA – Download
Privitak 8 – II IZMJENA 2016 -PRIHODI OBJAVA – Download
Privitak 9 – II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA – Download
Privitak 10 – II IZMJENA PROGRAMA – SPORT 2016 – Download
Privitak 11 – II IZMJENA PROGRAMA GRADNJA OBJEKATA KOM_INF_2016 – Download
Privitak 12 – II izmjena PROGRAMa JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 13 – II IZMJENA PROGRAMA ODRŽ_KOM_INF_2016 – Download
Privitak 14 – II IZMJENA PROGRAMA OKOLIŠA 2016 – Download
Privitak 15 – II IZMJENA PRORAČUNA 2016 – OPĆI DIO – Download
Privitak 16 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2017 – Download
Privitak 17 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd – Download
Privitak 18 – Odluka o prihvaćanju i izmjena financijskog plana DV za 2016 – Download
Privitak 19 – Odluka o prihvaćanju mjera suzbijanja štetnika za područje općine Desinić u 2017 – Download
Privitak 20 – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2017-2020 – Download
Privitak 21 – ZAKLJUČAK IZVJEŠĆE o izvršenju ugovora o pružanju veterinarskih usluga – Download
Privitak 22 – Zaključak o donošenju Plana razvoja sustava CZ za 2017 – Download
Privitak 23 – ZAKLJUCAK O POKRETANJU POSTUPKA IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH – Download

15.12.201619. sjednica općinskog vijeća – materijali (ostatak)


Privitak 1 – Zaključak o donošenju Plana razvoja sustava CZ za 2017 – Download
Privitak 2 – Zakljucak o pokretanju postupka izbora članova savjeta mladih – Download

15.12.201619. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – Analiza – Općina Desinić – Download
Privitak 2 – I IZMJENA PROGRAM-SPOM – Download
Privitak 3 – I izmjena PROGRAMa ŠUMSKI DOPRINOS 2016 – Download
Privitak 4 – II IZMJENA – SOCIJALNI PROGRAM 2016 – Download
Privitak 5 – II IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA – Download
Privitak 6 – II IZMJENA PROGRAMA – SPORT 2016 – Download
Privitak 7 – II IZMJENA PROGRAMA GRADNJA OBJEKATA KOM – Download
Privitak 8 – II izmjena PROGRAMa JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 9 – II IZMJENA PROGRAMA ODRŽ – Download
Privitak 10 – II IZMJENA PROGRAMA OKOLIŠA 2016 – Download
Privitak 11 – II IZMJENA PRORAČUNA 2016 – OPĆI DIO – Download
Privitak 12 – II IZMJENA PRORAČUNA 2016 – POSEBNI DIO – Download
Privitak 13 – II IZMJENA PRORAČUNA 2016 – PRIHODI – Download
Privitak 14 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2014 – Download
Privitak 15 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd – Download
Privitak 16 – Odluka o prihvaćanju i – Download
Privitak 17 – Odluka o prihvaćanju mjera suzbijanja štetnika za područje općine Desinić u 2017 – Download
Privitak 18 – poziv 19 – Download
Privitak 19 – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2017 – Download

02.12.201618. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – PRORAČUN 2017- PRIHODI – OBJAVA – Download
Privitak 2 – PRORAČUN 2017- RASHODI – OBJAVA – Download
Privitak 3 – SOCIJALNI PROGRAM 2017 – Download
Privitak 4 – ZAPISNIK – Download

02.12.201618. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – godišnji plan koncesija – Download
Privitak 2 – IZMIJENA I DOPUNA ODLUKE O UGOSTITELSJKOJ DJELATNOSTI – Download
Privitak 3 – odluka izvršenje proračuna – Download
Privitak 4 – odluka o dodjeli pomoći novorođenoj djeci – Download
Privitak 5 – ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA U 2017 – Download
Privitak 6 – Odluka o imenovanju suca porotnika pri općsinkom sudu u Zlataru – Download
Privitak 7 – Odluka o izboru održavanje cesta – Download
Privitak 8 – Odluka o izboru zimska – Download
Privitak 9 – odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Download
Privitak 10 – ODLUKA PROGLAŠENJE NERAZVRSTANE CESTE – Download
Privitak 11 – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2017 – Download
Privitak 12 – PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM – Download
Privitak 13 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 14 – PROGRAM NIZ 2017 – Download
Privitak 15 – PROGRAM ODRŽ – Download
Privitak 16 – PROGRAM OKOLIŠ 2017 – Download
Privitak 17 – PROGRAM potpora poljoprivredi na području općine Desinić – Download
Privitak 18 – PROGRAM SPORT 2017 – Download
Privitak 19 – PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS 2017 – Download
Privitak 20 – PROGRAM-SPOM – Download
Privitak 21 – PROGRAM-STANOVI 2017 – Download
Privitak 22 – PRORAČUN 2017 – OPĆI DIO – Download
Privitak 23 – PRORAČUN 2017- POSEBNI DIO – OBJAVA – Download

17.11.201618. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – PRORAČUN 2017 – OPĆI DIO – Download
Privitak 2 – PRORAČUN 2017 – PRIHODI – Download
Privitak 3 – PRORAČUN 2017 -RASHODI – Download
Privitak 4 – PRORAČUN 2017- posebni dio – Download

09.09.201617. sjednica općinskog vijeća, zapisnik i akti 3


Privitak 1 – ODLUKA_proglašavanje_javnog_dobra_u_općoj_upotrebi_Odvojak_Petra_Hohnjec – Download
Privitak 2 – POLUGODIŠNJI_IZVJEŠTAJ_2016_OPĆI_DIO – Download
Privitak 3 – POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016-_POSEBNI_DIO_OBJAVA – Download
Privitak 4 – POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016-_PRIHODI_OBJAVA – Download
Privitak 5 – POLUGODIŠNJI_OBRAČUN_2016-_RASHODI_OBJAVA – Download
Privitak 6 – pravilnik_o_financiranju_programa_i_projekata_od_interesa_za_opće_dobro – Download
Privitak 7 – ZAKLJUČAK_O_USVAJANJU_IZVJEŠĆA_MANDATNE_KOMISIJE – Download
Privitak 8 – ZAPISNIK_23 – Download

09.09.201617. sjednica općinskog vijeća, zapisnik i akti 2


Privitak 1 – Izmjena_rješenja_o_izboru_odbora_za_statut_i_poslovnik_općisnkog_vijeca – Download
Privitak 2 – izmjena_rješenja_o_izboru_potpredsjednika_općinskog_vijeća-općine – Download
Privitak 3 – odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Download
Privitak 4 – Odluka o usvajanju strateškog plana općine Desinić 2016 – Download
Privitak 5 – Odluka_o_osnivanju_savjeta_mladih – Download

09.09.201617. sjednica općinskog vijeća, zapisnik i akti


Privitak 1 – IZMJENA_PROGRAMA_ODRŽ_KOM_INF_2011 – Download
Privitak 2 – IZMJENA_SOCIJALNI_PROGRAM_2011 – Download
Privitak 3 – I_IZMJENA_2016_RASHODI_OBJAVA – Download
Privitak 4 – IZMJENA_2016_OPĆI_DIO – Download
Privitak 5 – IZMJENA_2016_PRIHODI_OBJAVA – Download
Privitak 6 – IZMJENA_2016_RASHODI_POSEBNI DIO – Download
Privitak 7 – IZMJENA_PROGRAMA_GRADNJA_OBJEKATA_KOM_20161 – Download
Privitak 8 – IZMJENA_PROGRAMA_SPORT_2011 – Download
Privitak 9 – IZMJENA_PROGRAMA_OKOLIŠA_2011 – Download

  

18.08.201617. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – I IZMJENA 2016-POSEBNI DIO – Download
Privitak 2 – I IZMJENA 2016 OPĆI DIO – Download
Privitak 3 – I IZMJENA 2016-PRIHODI – Download
Privitak 4 – I – Download
Privitak 5 – I – Download
Privitak 6 – I – Download
Privitak 7 – I – Download
Privitak 8 – I – Download
Privitak 9 – i – Download
Privitak 10 – i – Download
Privitak 11 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_1 1 30 6 – Download
Privitak 12 – Odluka o osnivanju savjeta mladih – Download
Privitak 13 – odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Download
Privitak 14 – Odluka o usvajanju strateškog plana općine Desinić 2016 – Download
Privitak 15 – ODLUKA proglašavanje javnog dobra u općoj upotrebi Odvojak Petra Hohnjeca – Download
Privitak 16 – POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016 – OPĆI DIO – Download
Privitak 17 – POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016 – POSEBNI DIO – Download
Privitak 18 – POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2016 – PRIHODI – Download
Privitak 19 – poziv 17 – Download
Privitak 20 – pravilnik – Download
Privitak 21 – Prilog Odluci_Desinić_skraćeni – Download

18.08.201616. sjednica općinskog vijeća – akti i zapisnik


Privitak 1 – DVD IZVJEŠĆE – Download
Privitak 2 – odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se finaniraju iz proračuna općine Desinić – Download
Privitak 3 – Odluka o otpisu dugovanja – Download
Privitak 4 – Odluka o RASHODOVANJU SREDSTAVA – Download
Privitak 5 – ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI – Download
Privitak 6 – Odluka o usvajanju izviješća Dječjeg vrtića Tratinčica – Download
Privitak 7 – Odluka o usvajanju izvješća o inventuri – Download
Privitak 8 – ODLUKA O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU GOSPDOARENJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ – Download
Privitak 9 – usvajanje izvješća o radu i financijskog izvješća ZJVP – Download

30.03.201615. sjednica općinskog vijeća –  zapisnik i akti.


Privitak 1 – 3iid_ppuo_desinic_-_prijedlog_odluke_o_donosenju___v03 – Download
Privitak 2 – dostava_zapisnika_i_akata_za_objavu – Download
Privitak 3 – izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju – Download
Privitak 4 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 – Download
Privitak 5 – odluka__nalaz_revizije,_nekretnine_2015 – Download
Privitak 6 – odluka_o_izboru_ponuditelja – Download
Privitak 7 – odluka_o_nerazvrstanim_cestama – Download
Privitak 8 – odluka_o_popisu_pravnih_osoba_od_interesa_za_opcinu_desinic – Download
Privitak 9 – z_a_p_i_s_n_i_k – Download

19.02.201615 sjednica općinskog vijeća- materijali.


Privitak 1 – 3iid_ppuo_desinic_-_prijedlog_odluke_o_donosenju___v03 – Download
Privitak 2 – izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju – Download
Privitak 3 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 – Download
Privitak 4 – odluka__nalaz_revizije,_nekretnine_2015 – Download
Privitak 5 – odluka_o_izboru_ponuditelja – Download
Privitak 6 – odluka_o_nerazvrstanim_cestama – Download
Privitak 7 – odluka_o_popisu_pravnih_osoba_od_interesa_za_opcinu_desinic – Download
Privitak 8 – poziv_15_sjednica – Download

31.12.201514. Sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – analiza_stanja_i_godisnji_plan_2015 – Download
Privitak 2 – dopuna_odluke_o_koeficijentima – Download
Privitak 3 – odluka_izvrsenje_proracuna – Download
Privitak 4 – odluka_o_financiranju_politickih_stranaka_u_2015 – Download
Privitak 5 – odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 – Download
Privitak 6 – odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_dvd – Download
Privitak 7 – odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_desinic_u_2015 – Download
Privitak 8 – odluka – Download
Privitak 9 – odluka – Download
Privitak 10 – plan_razvoja – Download
Privitak 11 – prihodi_2016-objava – Download
Privitak 12 – program_gradnja_objekata_kom – Download
Privitak 13 – program_javnih_potreba_u_kulturi – Download
Privitak 14 – program_niz_2015 – Download
Privitak 15 – program_odrz – Download
Privitak 16 – program_okolis_2015 – Download
Privitak 17 – program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic – Download
Privitak 18 – program_sport_2015 – Download
Privitak 19 – program_sumski_doprinos_2015 – Download
Privitak 20 – program-spom – Download
Privitak 21 – program-stanovi_2015 – Download
Privitak 22 – proracun_2016-_opci_dio-objava – Download
Privitak 23 – rashodi_2016-_objava – Download
Privitak 24 – smjernice_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_2015 – Download
Privitak 25 – socijaln_program_2015 – Download
Privitak 26 – srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija – Download
Privitak 27 – usvajanje_strategije_razvoja_opcine_desinic – Download
Privitak 28 – z_a_p_i_s_n_i_k – Download

10.12.201514. sjednica – materijali


Privitak 1 – analiza_stanja_i_godisnji_plan_2015 – Download
Privitak 2 – dopuna_odluke_o_koeficijentima – Download
Privitak 3 – odluka_izvrsenje_proracuna – Download
Privitak 4 – odluka_o_financiranju_politickih_stranaka_u_2015 – Download
Privitak 5 – odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 – Download
Privitak 6 – odluka_o_prihvacanju_financijskog_plana_dvd – Download
Privitak 7 – odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_desinic_u_2015 – Download
Privitak 8 – odluka – Download
Privitak 9 – odluka – Download
Privitak 10 – poziv_14_sjednica – Download
Privitak 11 – program_gradnja_objekata_kom – Download
Privitak 12 – program_javnih_potreba_u_kulturi – Download
Privitak 13 – program_niz_2015 – Download
Privitak 14 – program_odrz – Download
Privitak 15 – program_okolis_2015 – Download
Privitak 16 – program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic_003_3 – Download
Privitak 17 – program_potpora_poljoprivredi_na_podrucju_opcine_desinic – Download
Privitak 18 – program_sport_2015 – Download
Privitak 19 – program_sumski_doprinos_2015 – Download
Privitak 20 – program-spom – Download
Privitak 21 – program-stanovi_2015 – Download
Privitak 22 – smjernice_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_2015 – Download
Privitak 23 – socijaln_program_2015 – Download
Privitak 24 – srednjorosni_i_godisnji_plan_koncesija – Download
Privitak 25 – strategija_razvoja_opcine_desinic_2014-2020 – Download
Privitak 26 – usvajanje_strategije_razvoja_opcine_desinic – Download

18.11.201513. Sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – I_IZMJENA_2015_OBJAVA–NOVOI – Download
Privitak 2 – IZMJENA_PROGRAMA_OKOLISA_2015 – Download
Privitak 3 – IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-01-2015_30-06-2015 – Download
Privitak 4 – odluka_o_donosenju_procjene_ugrozenosti – Download
Privitak 5 – Odluka_o_izboru_za_obavljanje_komunalnih_pos – Download
Privitak 6 – Odluka_o_socijalnoj_skrbi_za_podrucje_grada_Pregrade – Download
Privitak 7 – Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu – Download
Privitak 8 – PROGRAM_GRADNJA_OBJEKATA_KOM_INF_2015 – Download
Privitak 9 – ZAPISNIK-22-10-2015-13_SJEDNICA – Download
Privitak 10 – PLAN_CIVILNE_ZASTITE_Opcina_Desinic_NOVO_2015 – Download
Privitak 11 – Plan_ZiS_Opcina_Desinic_NOVO_2015 – Download
Privitak 12 – procjena_ugrozenosti_Opcina_DESINIC_2015_final – Download
Privitak 13 – ZAHTJEVI_ZASTITE_I_SPASAVANJA-Opcina_Desinic_final – Download

16.10.201513 sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – 1_IZMJENA_2015_OPCI_DIO – Download
Privitak 2 – izmjena_PROGRAM_OKOLIS_2015 – Download
Privitak 3 – IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-01-2015_30-06-2015 – Download
Privitak 4 – odluka_o_donosenju_procjene_ugrozenosti – Download
Privitak 5 – Odluka_o_socijalnoj_skrbi_za_podrucje_grada_Pregrade – Download
Privitak 6 – Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu – Download
Privitak 7 – plan_ZIS_i_Plan_CZ – Download
Privitak 8 – poziv_13_sjednica – Download
Privitak 9 – PROGRAM_GRADNJA_OBJEKATA_KOM_INF_2015 – Download
Privitak 10 – PROGRAM_ODRZ_KOM_INF_2015 – Download

07.09.201512. Sjednica općinskog vijeća -akti


Privitak 1 – kratkorocno_zaduzivanje – Download
Privitak 2 – ODLUKA_O_DAROVANJU_NEKRETNINE – Download
Privitak 3 – ODLUKA_O_USVAJANJU_FINANCIJSKOG_IZVJESCA_DVD-A_DESINIC – Download
Privitak 4 – Odluka_o_usvajanju_izvijesca_Djecjeg_vrtica_Tratincica – Download
Privitak 5 – ODLUKA_O_USVAJANJU_IZVJESTAJA_O_RADU_I_POSLOVANJU_ZJVP – Download
Privitak 6 – Polugodisnje_DV – Download
Privitak 7 – POLUGODISNJI_OBRACUN _2015_rtf-PRIHODI – Download
Privitak 8 – POLUGODISNJI_OBRACUN _2015-posebni_dio – Download
Privitak 9 – POLUGODISNJI_OBRACUN _2015-rashodi – Download
Privitak 10 – POLUGODISNJI_OBRACUN _2015 – Download

28.07.201512. sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – DVD – Download
Privitak 2 – Odluka_o_usvajanju_izvijesca_Djecjeg_vrtica_Tratincica – Download
Privitak 3 – Polugodisnje_DV – Download
Privitak 4 – POLUGODISNJI_OBRACUN_2015_skupni – Download
Privitak 5 – poziv_12_sjednica – Download
Privitak 6 – usvajanje_ZJVP – Download
Privitak 7 – ZAPISNIK_03-08-2015-12_SJEDNICA – Download

02.06.201511. sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – godisnji_obracun_2014 – Download
Privitak 2 – izvjesce_o_izvrsenju_programa_gradnje_objekata_komunalne_infrastrukture_za_2014_godinu – Download
Privitak 3 – izvjesce_o_izvrsenju_programa_javnih_potreba_u_kulturi_za_2014_godinu – Download
Privitak 4 – izvjesce_o_izvrsenju_programa_zastoite_okolisa__2014 – Download
Privitak 5 – izvjesce_o_izvrsenju_socijalnog_programa_2014 – Download
Privitak 6 – izvjesce_o_izvrsenu__javnih_potreba_u_sportu_2014 – Download
Privitak 7 – izvjesce_o_radu_jedinstvenog_upravnog_odjela_opcine_desinic_u_razdoblju – Download
Privitak 8 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_01 – Download
Privitak 9 – izvrsenje_programa_odrzavanja_komunalne_infrastrukture_za_2014_g – Download
Privitak 10 – izvrsenje_programa_stanovi_2014 – Download
Privitak 11 – izvrsenje_programa-sumski_doprinos_2014 – Download
Privitak 12 – odluka_o_dopuni_odluke_o__izvrsavanju_prorasuna – Download
Privitak 13 – odluka_o_izmjeni_odluke_o_imenovanju_povjerenstva_za_socijalnu_skrb – Download
Privitak 14 – odluka_o_rezultatu_poslovanja_za_2014_g – Download
Privitak 15 – odluka_o_uvjetima_i_nacinu_drzanja_pasa_i_macaka – Download
Privitak 16 – zakljucak__o_usvajanju_izvjesca_o_izvrsenju – Download
Privitak 17 – ZAPISNIK_05-05-2015-11_SJEDNICA – Download

30.04.201511. Sjednica općinskog vijeća – materijali


Privitak 1 – GODISNJI_OBRACUN_2014_VIJECE – Download
Privitak 2 – IZVJESCE_MANDATNE_KOMISIJE – Download
Privitak 3 – IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_GRADNJE_OBJEKATA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014_GODINU – Download
Privitak 4 – IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_JAVNIH_POTREBA_U_KULTURI_ZA_2014_GODINU – Download
Privitak 5 – IZVJESCE_O_IZVRSENJU_PROGRAMA_ZASTOITE_OKOLISA_2014 – Download
Privitak 6 – IZVJESCE_O_IZVRSENJU_SOCIJALNOG_PROGRAMA_2014 – Download
Privitak 7 – IZVJESCE_O_IZVRSENU_JAVNIH_POTREBA_U_SPORTU_2014 – Download
Privitak 8 – IZVJESCE_O_RADU_JEDINSTVENOG_UPRAVNOG_ODJELA_OPCINE_DESINIC_U_RAZDOBLJU – Download
Privitak 9 – IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-07-2014_31-12-2014_11_sjednica – Download
Privitak 10 – IZVRSENJE_PROGRAMA_ODRZAVANJA_KOMUNALNE_INFRASTRUKTURE_ZA_2014 – Download
Privitak 11 – IZVRSENJE_PROGRAMA_STANOVI_2014 – Download
Privitak 12 – IZVRSENJE_PROGRAMA_sumski_doprinos_2014 – Download
Privitak 13 – ODLUKA_O_DOPUNI_ODLUKE_O_IZVRSAVANJU_PRORACUNA – Download
Privitak 14 – ODLUKA_O_IZMJENI_ODLUKE_O_IMENOVANJU_POVJERENSTVA_ZA_SOCIJALNU_SKRB – Download
Privitak 15 – ODLUKA_o_rezultatu_poslovanja_za_2014_g – Download
Privitak 16 – ODLUKA_O_UVJETIMA_I_NACINU_DRZANJA_PASA_I_MACAKA – Download
Privitak 17 – poziv_4_sjednica – Download
Privitak 18 – ZAKLJUCAK_O_USVAJANJU_iZVJESCA_O_IZVRSENJU – Download

10.03.201510. sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – Dopuna_Odluke_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 – Download
Privitak 2 – ODLUKA _modernizacija_nerazvrstanih_cesta – Download
Privitak 3 – ODLUKA _nalaz_revizije_gospodarenje_otpadom – Download
Privitak 4 – ODLUKA _nalaz_revizije_PODUZETNICKE_ZONE – Download
Privitak 5 – Odluka_o_izboru_ponuditelja – Download
Privitak 6 – Odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_Desinic_u_2015_godini – Download
Privitak 7 – Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu – Download
Privitak 8 – Prijedlog_odluke_o_izradi_3_iid_PPUO_Desinic_Dopunjeni_v3 – Download
Privitak 9 – srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija – Download
Privitak 10 – Zakljucak_o_donosenju_Smjernica_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_zastite_i_spasavanja_za_2015_materijal – Download
Privitak 11 – Zakljucak_o_prihvacanju_Analize_stanja_sustava_zastite_spasavanja_za_2014 – Download
Privitak 12 – ZAPISNIK-10-02-2015-10_SJEDNICA – Download

29.01.201510. sjednica Općinskog vijeća


Privitak 1 – dopuna_Odluke_o_prihvacanju_financijskog_plana_djecjeg_vrtica_2014 – Download
Privitak 2 – ODLUKA _modernizacija_nerazvrstanih_cesta – Download
Privitak 3 – ODLUKA _nalaz_revizije_PODUZETNICKE_ZONE – Download
Privitak 4 – ODLUKA_nalaz_revizije_gospodarenje_otpadom – Download
Privitak 5 – Odluka_o_prihvacanju_mjera_suzbijanja_stetnika_za_podrucje_opcine_Desinic_u_2015_godini – Download
Privitak 6 – Plan_razvojnih_programa_za_2015_godinu – Download
Privitak 7 – poziv_10_sjednica – Download
Privitak 8 – Prijedlog_odluke_o_izradi_3_iid_PPUO_Desinic_Dopunjeni_v3 – Download
Privitak 9 – srednjorocni_i_godisnji_plan_koncesija – Download
Privitak 10 – Zakljucak_o_donosenju_Smjernica_za_organizaciju_i_razvoj_sustava_zastite_i_spasavanja_za_2015_materijal – Download
Privitak 11 – Zakljucak_o_prihvacanju_Analize_stanja_sustava_zastite_spasavanja_za_2014 – Download
Privitak 12 – obavijest_10_sjednica – Download

Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana

05.02.2015. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 sati
u Vijećnici Općine Desinić.

15.12.20149. sjednica općinskog vijeća – akti


Privitak 1 – PROGRAM SUMSKI DOPRINOS 2015 – Download
Privitak 2 – PROGRAM ODRZ KOM INF 2015 – Download
Privitak 3 – PROGRAM OKOLIS 2015 – Download
Privitak 4 – PROGRAM SPORT 2015 – Download
Privitak 5 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 6 – PROGRAM NIZ 2015 – Download
Privitak 7 – PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM – Download
Privitak 8 – OKOLIS I – Download
Privitak 9 – Pravilnik o pristupu informacijama_za web stranicu_Desinic – Download
Privitak 10 – ODLUKU O IZVRSAVANJU PRORACUNA – Download
Privitak 11 – ODRZAVANJE 1 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA – Download
Privitak 12 – Odluka o prihvacanju financijskog plana dvd – Download
Privitak 13 – ODLUKA O ODABIRU KONCESIJA – Download
Privitak 14 – Odluka o prihvacanju financijskog plana djecjeg vrtica 2014 – Download
Privitak 15 – ODLUKA O FINANCIRANJU POLITICKIH STRANAKA U 2015 – Download
Privitak 16 – KULTURA PRVE DOPUNE I IZMJENE – Download
Privitak 17 – GRADNJA OBJEKATA – Download
Privitak 18 – 1 IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA OPCINE DESINIC ZA 2014 GODINU – Download
Privitak 19 – 1 IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2014 GODINU – Download
Privitak 20 – PROGRAM-SPOM – Download
Privitak 21 – II IZMJENA PRORACUNA 2014 OBJ – Download
Privitak 22 – PRORACUN 2015 – Download
Privitak 23 – Z A P I S N I K- 10-12 – Download

04.12.20149. sjednica općinskog Vijeća općine Desinić- materijali


Privitak 1 – GRADNJA OBJEKATA – Download
Privitak 2 – I – Download
Privitak 3 – I – Download
Privitak 4 – IZVJEŠĆE OPĆINSKOGA NAČELNIKA OD 01 – Download
Privitak 5 – KULTURA I – Download
Privitak 6 – ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA U 2015 – Download
Privitak 7 – ODLUKA O ODABIRU, KONCESIJA – Download
Privitak 8 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dječjeg vrtića 2014 – Download
Privitak 9 – Odluka o prihvaćanju financijskog plana dvd – Download
Privitak 10 – ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA – Download
Privitak 11 – ODRŽAVANJE I – Download
Privitak 12 – OKOLIŠ I – Download
Privitak 13 – Plan razvojnih programa za 2014 – Download
Privitak 14 – PROGRAM GRADNJA OBJEKATA KOM – Download
Privitak 15 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI – Download
Privitak 16 – PROGRAM NIZ 2015 – Download
Privitak 17 – PROGRAM ODRŽ – Download
Privitak 18 – PROGRAM OKOLIŠ 2015 – Download
Privitak 19 – PROGRAM SPORT 2015 – Download
Privitak 20 – PROGRAM ŠUMSKI DOPRINOS 2015 – Download
Privitak 21 – II IZMJENA PRORACUNA 2014 – Download
Privitak 22 – PRORACUN 2015 – Download

P O Z I V: Na temelju članka 32. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) i članka 17. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 12/13), sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća koja će se održati dana… [više]