Objava akata

OBJAVA AKATA 2018. GODINE

Privitak 1: izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_1_1-30_06_2017 – Download
Privitak 2: IZVJEŠĆE pol red za 2016 godinu – Download
Privitak 3: IZVJEŠĆE odbora za izbor i imenovanja SAZIV 2017 2021 – Download
Privitak 4: IZVJEŠĆE O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DESINIĆ – Download
Privitak 5: IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE SAZIV 2017 2021 – Download

18.07.2017 OBJAVA AKATA 2017. GODINE

Privitak 1: Izvješće mandatne komisije saziv 2017 – 2021 – Download
Privitak 2: Odluka o izboru članova mandatne komisije – Download
Privitak 3: Odluka o izboru članova za odbor i imenovanja – Download
Privitak 4: Odluka o izboru članova za poslovnik i statut – Download
Privitak 5: Odluka o izboru potpredsjednika općinskog vijeća – Download
Privitak 6: Odluka o izboru predsjednika općinskog vijeća – Download
Privitak 7: Zaključak o izboru predsjedavajućeg do izbora predsjednika vijeća – Download
Privitak 8: zaključak o usvajanju izvješća odbora za izbor i imenovanja – Download
Privitak 9: Zaključak o usvajanju mandatne komisije i potvrđivanju mandata – Download
Privitak 10: zapisnik i odluke – Download
Privitak 11: deklaratorna odluka o načinu obnašanja dužnosti načelnika – Download
Privitak 12: deklaratorna odluka o načinu obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika – Download
Privitak 13: deklaratorna odluka o početku obnašanja dužnosti općinskog načelnika – Download
Privitak 14: deklaratorna odluka o početku obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika – Download
Privitak 15: deklaratorna odluka o prestanku obnašanja dužnosti – Download
Privitak 16: PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE – Download
Privitak 17: PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA_2017 – Download