Općina Desinić i Središnji državni ured za demografiju i mlade su po provedenom Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini sklopili Ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, a  temeljem kojeg je donesena Odluka oslobođenju plaćanja usluga vrtića za mjesec svibanj 2022. godine kojom se roditelje korisnike usluge Dječjeg vrtića Tratinčica izuzima od obveze plaćanja usluga korištenja vrtića za mjesec svibanj. 

Predmetna Odluka nalazi se na sljedećoj poveznici: