Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.  86/08, 61/11., 4/18 i 112/19) pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pregrade raspisuje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme

u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, na radno mjesto:

-Viši stručni suradnik-poljoprivredni redar 1 izvršitelj/ica, (puno radno vrijeme) na određeno vrijeme- do povratka na rad odsutne službenice

Mjesto rada: Grad Pregrada, Općina Desinić, Općina Krapinske Toplice

Uvjete i način prijave možete pogledati na stranici: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=118867772&ispis=true