Općinski porezi

 

Na temelju odredbe članka 57. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/2018), i članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 11/13, 11/18), Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 12.sjednici održanoj dana 30. 01. 2019. godine donijelo je ODLUKU O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU ODNOSNO PO SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU NA PODRUČJU OPĆINE DESINI

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_7.pdf#page=16

3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

9. ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA (002)