2021-12-10

OSNIVANJE DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ DESINIĆ

DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ dragovoljna je, nevladina, humanitarna i edukativna udruga roditelja i prijatelja djece koja za opću korist promiče i vodi akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece.

Osnivačka će se skupština održati 16. 12. u 17.00 sati.

Ciljevi Društva „Naša djeca“ su:

  • poticati i organizirati akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu
  • pratiti i promicati ostvarivanje prava djece
  • voditi psiho-socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu djeci
  • pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece od rođenja do 15. godine života.

Dođite i uključite se kao roditelj i prijatelj djece kako bismo djeci omogućili kvalitetnije, sadržajnije i sretnije djetinjstvo.

Inicijativni odbor