Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe članka 20. stavka 2. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 78/20), utvrđena je dužnost odgovorne osobe  jedinice lokalne samouprave da na mrežnim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti  te sukladno navedenome objavljujem da je osoba zadužena za nepravilnosti: 

LIDIJA PAŠ
TELEFON: 049/343-146
FAX:  049/300-610
e-mail: opcina@desinic.hr

Sukladno odredbama iz članka 8. navedenog Pravilnika osoba za nepravilnosti obvezna je: 

 • za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti
 • obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti
 • procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti
 • odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
 • predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti
 • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
 • pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje
 • pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima.
                                                                                                                                                          
   OPĆINSKI NAČELNIK  
    Zvonko Škreblin, v.r.

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti .pdf/.docx