Ostalo

Općina Desinić osnivač je pravne osobe „Dječji vrtić Tratinčica““, http://www.djecji-vrtic-tratincica.hr/
Općina također drži 24% odnosno 0,24 ukupnog udjela Turističke zajednice područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela; https://www.facebook.com/pages/Turisti%C4%8Dka-zajednica-podru%C4%8Dja-Kumrovec-Desini%C4%87-Zagorska-Sela/306064359593929,  te je suvlasnik trgovačkog društva HUMPLIN d.o.o.;  http://humplin.hr/, u iznosu od 15%, odnosno 0,15 ukupnog udjela.