Plan gospodarenja otpadom

 

 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13)  općinsko vijeće općine Desinić je na svojoj 6. sjednici održanoj 14. 03. 2018. godine donijelo ODLUKU O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2017. – 2022. GODINE. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 14/18


GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.