Plan javne nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) općina Desinić obvezna je donijeti plan nabave za proračunsku godinu te ga ažurirati prema potrebi.  Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017, 144/2020   Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od donošenja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav. EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine. EOJN RH pohranjuje objavljene planove nabave najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Poveznica na  EOJN RH  / Korisničke upute EOJN / Zakon o javnoj nabavi Narodne novine, broj   120/16  , 114//22 /  Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi  NN 101/2017,   NN 144/2020 


Plan nabave za 2023. godinu


Plan nabave za 2022. godinu 


X. izmjena plana nabave za 2021. godinu (16.11.2021.)


IX. izmjena plana nabave za 2021. godinu ( 23. 09. 2021.)


VIII. izmjena plana nabave za 2021. godinu ( 21. 09. 2021.)


VII. izmjena plana nabave za 2021. godinu ( 16. 09. 2021.)


VI. izmjena plana nabave za 2021. godinu ( 28. 07. 2021.)


V. izmjena plana nabave za 2021. godinu ( 06. 07. 2021.)


IV. izmjena plana nabave za 2021. godinu ( 05. 07. 2021.)


III. izmjena plana nabave za 2021. godinu ( 21. 04. 2021.)


II. izmjena plana nabave za 2021. godinu ( 22. 02. 2021.)


I. izmjena plana nabave za 2021. godinu ( 16. 02. 2021. )


Plan nabave za 2021. godinu


Objave sa stare stranice