07/07/2023 / Pokrenut postupak javne nabave – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić u 2023. godini, dionica 1 NC Gora Košnička – (Ptičar), dionica 2 NC Ivanić Desinićki (Ocvirki), dionica 3 NC Desinić Gora (Podboj), broj objave: 2023/S 0F2-0028534

Naručitelj općina Desinić je objavio Obavijest o nadmetanju za postupak: Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić u 2023. godini, dionica 1 NC Gora Košnička – (Ptičar), dionica 2 NC Ivanić Desinićki (Ocvirki), dionica 3 NC Desinić Gora (Podboj), broj objave: 2023/S 0F2-0028534.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje