08/24/2022

Pokrenut postupak javne nabave – Sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama u Općini Desinić – Trnovec Desinićki i Gora Podhraški po grupama 

Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama u Općini Desinić – Trnovec Desinićki i Gora Podhraški po grupama, broj objave: 2022/S 0F2-0033693.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje