UČENICI BODOVI
1.      LUCIJA VUKMANIĆ 180
2.      NINA HALUŽAN 140
3.      ANA MARIJA ZUBAK 140
4.      LEA BEBER
5.      MARTINA ŠPOLJAR
6.      TAMARA HALUŽAN

 

STUDENTI BODOVI
1.      TAMARA PAPIĆ 150
2.      LEON BEBER 140
3.      MARIJA KOLAREC 140
4.      LANA ŠKALIČKI 130
5.      ANA ŠPOLJAR 130
6.      IVANA KOLAREC

 

bodovna lista

Desinić, 28.12.2020. godine