2022-05-18

Postupak javne nabave – Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama

Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama, broj objave: 2022/S 0F2-0020200Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje