2022-06-15

Obavijest o postupku javne nabave

Pojačano održavanje nerazvrstane ceste u Šimuncima

Naručitelj Općina Desinić objavio je Obavijest o nadmetanju” za postupak: Pojačano održavanje nerazvrstane ceste u Šimuncima, oznaka/broj: 2022/S 0F-0023932. 

Detalje o objavi možete vidjeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH na sljedećoj poveznici: 

  • https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6396715