Postupci javne nabave

 

2022-08-24 / Pokrenut postupak javne nabave – Sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama u Općini Desinić – Trnovec Desinićki i Gora Podhraški po grupama 

Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama u Općini Desinić – Trnovec Desinićki i Gora Podhraški po grupama, broj objave: 2022/S 0F2-0033693. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


2022-07-14 / Postupak javne nabave –Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama (ponovljeni postupak za grupu 2.)

Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama (ponovljeni postupak za grupu 2.), broj objave: 2022/S 0F2-0027944. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


2022-05-18 / Postupak javne nabave – Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama

Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama, broj objave: 2022/S 0F2-0020200Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


11/24/2021/Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine po grupama

Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine po grupama, broj objave: 2021/S 0F2-0042519. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje


 

03/03/2021/Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Ivanić Desinićki – Vrdelja

Općina Desinić objavila je  “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Ivanić Desinićki – Vrdelja, broj objave: 2021/S 0F2-0008723. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4834485


Plan javne nabave

Sukob interesa