Postupci jednostavne nabave

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, dalje u tekstu – ZJN 2016) i članka 30. Statuta općine Desinić  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 11/13) općinsko vijeće općine Desinić na svojoj 2. sjednici održanoj dana 18. 07. 2017. donijelo je PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije broj 28/2017.