Postupci koncesije

03/16/2022 

POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ
je objavio “Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga”
za postupak: K-1/22,
broj objave: 2022/S 02K-0013506.
Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave do 20. 04. 2022. godine do 15:00 sati.


Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ
je objavio “Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga”
za postupak: K-1/22,
broj objave: 2022/S 01K-0010518.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave do 15. 04. 2022. godine do 15:00 sati.