2021-04-23

Temeljem podnesenog zahtjeva za sufinanciranjem sanacije klizišta, u Krapini, dana 20. 04. 2021. direktor Hrvatskih voda, Zoran Đuroković,  potpisao je s općinom  Ugovor  za sufinanciranje sanacije klizišta u 2021. godini  kojim Hrvatske vode sufinanciraju troškove sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a predmetnim ugovorom osiguravaju iznos od 900.000,00 kuna, odnosno 75%. U ovoj će se godini sanirati klizišta u naselju Turnovo te klizišta u naseljima Jalšovec Gornji ( Lazari)  i Desinić Gora gdje se klizišta nalaze i u neposrednoj blizini stambenih objekata. Protekle dvije godine  sufinanciranjem Hrvatskih voda i općine izvršeni su radovi sanacije klizišta u Ravnicama Desinićkim, Košnici, Dubravici Desinićkoj i Velikoj Horvatskoj ( zaseok Ivanjki).