Poštovani,

Općina Desinić ima namjeru provesti  rješavanje stambenog pitanja putem Programa poticane stanogradnje. Raspolažemo sa riješenom projektnom dokumentacijom i ishođenom građevinskom dozvolom za izgradnju stambene zgrade sa 16 stanova u Ulici Stjepana Radića. Projektom je predviđena zgrada sa slijedećim stanovima:

SUTEREN
Zajednički prostori 144,23 m2
1. Stan A 73,29 m2
2. Stan B 73,29 m2
PRIZEMLJE
Zajednički prostori 31,73  m2
3. Stan C 49,83  m2
4. Stan D 61,32  m2
5. Stane E 79,11  m2
6. Stan F 79,11  m2
PRVI KAT
Zajednički prostori 20,68  m2
7. Stan G 61,20  m2
8. Stan H 61,32  m2
9. Stan I 79,11  m2
10. Stan J 79,11  m2
DRUGI KAT
11. Stan K 61,20  m2
12. Stan L 61,32  m2
13. Stan M 79,11 m2
14. Stan N 79,11  m2
POTKROVLJE
Zajednički prostori 20,35  m2
15. Stan O 57,32  m2
16. Stan P 57,32  m2

Sve detalje programa POS-a možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama http://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/put-do-stana

Pogodnosti uvjeta Programa POS-a u odnosu na tržišne, mogu se podijeliti u dvije skupine:

  1. pogodnosti vezane uz kreditnu liniju
  2. pogodnosti vezane uz cijenu m2.

Kreditna linija programa POS-a omogućuje korištenje kredita bez jamaca, uz prosječnu kamatnu stopu manju od 1,8 %, minimalne popratne troškove, s rokom otplate do 30, odnosno 31 godine, u slučaju da se odlučite za korištenje 1 godine počeka.

Radi uvida u potrebe mještana i boljeg planiranja Programa, provodimo anketu o interesu mještana za kupnju stana putem ovog Programa.

Provedbom ankete utvrditi će se postoji li objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa.

Slijedom navedenog, ukoliko ste zainteresirani za kupnju stana putem ovog Programa, ispunite anketni upitnik te nam ga dostavite u roku od mjesec dana od dana objave ovog poziva  na adresu: općina Desinić, Trg svetog Jurja 7, poštom ili neposredno sa naznakom „Anketni upitnik za kupnju stana po Programu poticane stanogradnje općine Desinić“, odnosno putem elektroničke pošte na opcina@desinic.hr.

Ukoliko se utvrdi interes općina  će u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama–APN, provesti Program POS-a.

Anketni upitnik ispunjavaju punoljetne osobe s neriješenim ili neadekvatno riješenim stambenim pitanjem

–         s prebivalištem  ili boravištem na području općine

–         oni koji nemaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području općine, ali imaju namjeru nastaniti  se na području općine

S poštovanjem,

Općina Desinić

PRILOG

–          ANKETNI UPITNIK

anketni upitnik POS Desinić

POZIV_NA_ISPUNJAVANJE_ANKETNOG_UPUITNIKA_-_POS_PROGRAM