2022-08-16

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE: Sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama u Općini Desinić – Trnovec Desinićki i Gora Podhraški po grupama

Naručitelj Općina Desinić priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na projektu Sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama u Općini Desinić – Trnovec Desinićki i Gora Podhraški po grupama.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17, 75/2020) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje do 19.08.2022. godine,  a svi zainteresirani gospodarski subjekti svu dokumentaciju mogu naći na EOJN RH   na sljedećoj poveznici: