Prijam u službu

 

2021-08-04

OBAVIJEST O RASPISANOM OGLASU ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DUŽE VRIJEME ODSUTNOG NAMJEŠTENIKA

2021-08-04

OBAVIJEST O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME, SPREMAČ I DOSTAVLJAČ

 

08/04/2021

OBAVIJEST O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA – VIŠI REFERENT VLASTITOG POGONA

2021-06-11

OBAVIJEST  O RASPISANOM  JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNOCMJESTO  Viši referent vlastitog pogona

Na temelju odredbe članka 19 st. 1, u svezi čl. 17 i 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić raspisala je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u vlastitom pogonu općine Desinić koji je osnovan kao organizacijska jedinica jedinstvenog upravnog odjela sukladno  posebnom zakonu,  na radno mjesto  Viši referent vlastitog pogona, kategorija: III., potkategorija: viši referent, razina potkategorije: -, klasifikacijski rang: 9, broj izvršitelja: 1, radno vrijeme: puno radno vrijeme. Obvezni probni rad traje 3 mjeseca.

Javni natječaj sukladno članku 17.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), objavljen je u „Narodnim novinama“ broj NN 65/2021  , Broj oglasa u izdanju: 3264, Stranica tiskanog izdanja: 22, Datum tiskanog izdanja: 11.6.2021. poveznica https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8317920.html

Nastavno na navedeno i sukladno članku 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) daju se  i  oglasnoj ploči te na web stranici opčine Desinić, www.desinic.hr objavljuju

UPUTE  I  OBAVIJESTI  KANDIDATIMA

Dio NN: Oglas
Vrsta oglasa: Natječaji za radna mjesta
Izdanje: NN 65/2021   
Broj oglasa u izdanju: 3264
Stranica tiskanog izdanja: 22
Datum tiskanog izdanja: 11.6.2021.

 

 

OBAVIJEST O RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO Viši referent vlastitog pogona

 

Obavijest i poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


 

Produljenje roka za prijavu na natječaj za radno mjesto – voditelj/ica LAG-a Zagorje- Sutla

Natječaj za zapošljavanje voditelja/ice LAG-a

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA / POLAZNICE ZA MJERU JAVNI RAD U 2021. GODINI