Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Desinić

Temeljem čl.17. stavak 1 Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Desinić temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima koji uključuju:

  • Standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih učesnika
  • Prikupljanja svih bitnih podataka u jednom cjelovitom dokumentu
  • Pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata
  • Unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima

 Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nasreća .pdf/.docx

Procjena rizika – Desinic.doc – Procjena rizika – Desinic.pdf

 Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za općinu Desinić .docx/.pdf