02/12/2021
/PROGRAM RURALNOG RAZVOJA/
Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva) OTVOREN
Do 30. 4. 2021