Propisi i akti

 

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  („Narodne novine“ broj 68/18110/18– Odluka Ustavnog suda RH, 32/20)
 • Zakon o grobljima
  („Narodne novine“ broj 19/9850/1289/17– Odluka Ustavnog suda RH)
 • Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade
  (“Narodne novine” broj 87/15)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 136/06135/1014/1155/12) – nije na snazi od 21. veljače 2019.
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 15/19)
 • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba
  („Narodne novine“ broj 143/98)
 • Pravilnik o grobljima
  („Narodne novine“ broj 99/02)
 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  („Narodne novine“ broj 43/92– pročišćeni tekst, 69/9225/9348/932/9444/9447/9458/9511/9611/97 – Odluka USRH, 68/98)
 • Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
  („Narodne novine“ broj 109/0182/0476/0738/0986/1207/1326/1557/1866/19)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 78/15)
 • Zakon o upravljanju državnom imovinom
  („Narodne novine“ broj 52/18)
 • Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
  („Narodne novine“ broj 50/20)
 • Zakon o šumama
  („Narodne novine“ broj 68/18115/1898/1932/20)
 • Zakon o vodama
  („Narodne novine“ broj 66/19)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu
  („Narodne novine“ broj 20/18115/1898/19)
 • Zakon o cestama
  („Narodne novine“ broj 84/1122/1354/13148/1392/14110/19
 • Zakon o cestama(NN 84/11NN 22/13NN 54/13NN 148/13NN 92/14110/19
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama Narodne novine, broj 67/08, 48/10, 74/1180/13, 158/13, 92/1464/15108/1770/1942/20
 • Zakon o zaštiti životinja Narodne novine, broj  102/1732/19
 • Zakon o vodama Narodne novine, broj 66/19
 • Zakon o vodnim uslugama NN 66/19
 • Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva Narodne novine, broj  153/09,  56/13154/14119/15120/16127/17,  66/19
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Narodne novine, broj  78/15
 • Zakon o šumama (NN 68/18)