Proračun i financijska izvješća

2024-06-12 / IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA 


2024-06-12 / ODLUKA O RASPODJELI RAZULTATA POSLOVANJA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU


2024-06-12 / GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU 


2024-04-09 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2024. GODINE, razina 22


2024-03-01 / IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA  REDOVITO GODIŠNJE  FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ – 01.01.2023. do 31.12.2023


2024-02-26 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023. RZINA 23 / KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2023


2024-02-15 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023. – razina 22


2023-12-27 / VODIČ ZA GRAĐANE – PRORAČUN ZA 2024. GODINU I PRIKAZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2024. GODINU

U nastavku se nalazi vodič za građane – proračun za 2024 godinu. Vodič za građane sadrži informacije o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna te polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. U prilogu se nalazi i skraćeni prikaz proračuna općine za 2023. godinu. 


2023-12-20 / PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU


2023-12-20 / ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2024. GODINU 


2023-12-20 / II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU


2023-11-20 / PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU


2023-11-06 /  I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU


 

2023-10-10 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE  01.01.2023.-30.09.2023. – razina 22


2023-09-21/ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU 


2023-07-20 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE  01.01.2023.-30.06.2023. – razina 23


2023-07-10 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA  RAZDOBLJE OD 1.SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023.GODINE


2023-06-07 / GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU


2023-06-07 / ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA OPĆINE DESINIĆ ZA 2022 G


2023-06-07 / ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA


2023-04-11 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE  01.01.-31.03.2023 


2023-03-31 / IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA  REDOVITO GODIŠNJE  FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ


2023-02-28 / FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022. RAZINA 23 – KONSOLIDIRANO


2023-02-15 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE  01.01.-31.12.2022. razina 22


VODIČ ZA GRAĐANE – PRORAČUN ZA 2023. GODINU I PRIKAZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU

U nastavku se nalazi vodič za građane – proračun za 2023 godinu. Vodič za građane sadrži informacije o proračunu, izmjenama i dopunama proračuna te polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. U prilogu se nalazi i skraćeni prikaz proračuna općine za 2023. godinu. 


2022-12-21 / ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024. I 2025. GODINU


2022-12-21 / ODLUKA OIZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU


PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2024. I 2025. GODINU


 I. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.  SIJEČNJA DO   31. PROSINCA 2022. GODINE


2022-10-10 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30. 09. 2022. GODINE 


2022-09-19 / ODLUKA O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU


2022-07-12 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 30.06.2022. RAZINA 22


2022-04-12 / FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 03. 2022. GODINE RAZINA 22


2022-03-07

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. 1. 2021. – 31. 12. 2021. G.– RAZINA 23


2022-02-16

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. 1. 2021. – 31. 12. 2021. G.– RAZINA 22


2022-01-18

IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA  REDOVITO GODIŠNJE  FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ


2022-01-05

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE – PRORAČUN ZA 2022. GODINU

Proračun je najvažniji financijski dokument općine. Namjera ovog proračunskog vodiča je na jednostavan način prikazati najbitnije elemente temeljnog financijskog dokumenta.


2021-12-23

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. S PROJEKCIJOM 2023. I 2024.GODINU

Na temelju članka 33. i 34. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br.11/1311/1806/20,12/21) Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2021. donijelo je

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. S PROJEKCIJOM 2023. I 2024.GODINU objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 59A/2021 –https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_59a.pdf#page=29


2021-12-23 

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022.

Na temelju članka 14. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Desinić (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br.11/1311/1806/20,12/21), Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2021.  godine donijelo je

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 59A/2021 –https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_59a.pdf#page=32


2021-12-23 

PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 11/1311/1806/20,12/21) Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 4.  sjednici održanoj dana  17.12.2021.godine  donijelo je

PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 59A/2021 –https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_59a.pdf#page=13


2021-12-23

II IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2021 GODINU

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.  87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 11/1311/1806/20,12/21),  Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 4. sjednici održanoj dana 17.12.2021. godine  donijelo je

II IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2021 GODINU objavljena je u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 59A/2021 –https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_59a.pdf#page=3


PRIJEDLOG PRORAČUNA  OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE  ZA 2023. – 2024.


PRIJEDLOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2022 GOD. I PROJEKCIJE 2023. I 2024. GOD.  

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE


2021-11-29

I. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2021 GODINU


I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2021 GODINU


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. – 30. 09. 2021. 


2021-09-20

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021 GODINE


2021-08-17

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01-30.06.2021..- RAZINA 23 I RAZINA 22


2021-04-16

ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU


04/15/2021 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01-31.12.2020.- RAZINA 23


04/15/2021 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.03.2021


02/26/2021. 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01.-31.12.2020- RAZINA 22


29 . 01. 2021. PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE –  PRORAČUN ZA 2021 GODINU

Objavljuje se proračunski vodič za građane  za 2021. godinu. Svrha proračunskog vodiča  je na jednostavan  način pružiti transparentne i potpune informacije o strukturi proračuna  općine Desinić.


19.01.2021. IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA  REDOVITO GODIŠNJE  FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU

Sukladno članku 11. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (Narodne Novine br. 29/19,  98/19 ) jedinice samouprave dužne su nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice samouprave za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i svakog nezavisnog vijećnika.

15.01.2021. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

Na temelju članka 14. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08136/12,  15/15) i članka 30. Statuta Općine Desinić (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 11/1311/1806/20), Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 23. sjednici održanoj dana 30. 12. 2020.  godine donijelo je ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE

15.01.2021. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2021 GOD. I PROJEKCIJE 2022. I 2023. GOD.

Na temelju članka 33. i 34. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br 87/08136/12,  15/15) i Članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br. 11/1311/1806/20) Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj ­­­23. sjednici održanoj dana  30.12.2020. donijelo je PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2021 GOD. I PROJEKCIJE 2022. I 2023. GOD.

15.01.2021. PRORAČUN  OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. G. I PROJEKCIJE 2022 – 2023. /excel/

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br 87/08136/12,  15/15) i članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 11/1311/1806/20) Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 23.  sjednici održanoj dana 30.12.2020. godine  donijelo je PRORAČUN  OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. G. I PROJEKCIJE 2022 – 2023.

15.01.2021. PRORAČUN  OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. G. I PROJEKCIJE 2022 – 2023. /word/

 Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br 87/08136/12,  15/15) i članka 30. Statuta Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 11/1311/1806/20) Općinsko vijeće Općine Desinić na svojoj 23.  sjednici održanoj dana 30.12.2020. godine  donijelo je PRORAČUN  OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. G. I PROJEKCIJE 2022 – 2023.24.11.2020 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2021. G. I PROJEKCIJE 2022 – 2023.


23.11.2020. I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020


23.11.2020 I. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2020. GODINU


23.10.2020 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE


10.06.2020 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU -Godišnji obračun proračuna za 2019. godinu


09.03.2020 Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2019 godine – razina 23


17.02.2020 Financijski izvještaj 01 01 do 31. 12. 2019.


13.01.2020 PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU


08.01.2020 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE


08.01.2020 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020 GOD. I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GOD.


08.01.2020 PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. G. I PROJEKCIJE 2021 – 2022.


16.12.2019 I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA


16.12.2019 I IZMJENA PRORAČUNA 2019


20.11.2019 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE 2021 – 2022.


01.11.2019 IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. – 30. 06. 2019. GODINE

IZVJEŠTAJ O  IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆZA  RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. GODINE objavljen je u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj  41/2019 http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_41.pdf


23.07.2019 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. – 30. 06. 2019 RAZINA 23


23.07.2019 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. – 30. 06. 2019 RAZINA 22


31.05.2019 Godišnji obračun proračuna za 2018 godinu


17.04.2019 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. – 31. 03. 2019


12.04.2019 Prijedlog Odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna općine Desinić za 2018. godinu

20.03.2019 KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01. 01. – 31. 12. 2018. RAZINA 23


19.02.2019 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2018. – 31. 12. 2018. GODINE SA PRATEĆOM DOKUMENTACIJOM


06.02.2019 PRORAČUNSKI VODIĆ ZA GRAĐANE – PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU


16.01.2019 Odluka o izvršavanju proračuna općine Desinić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019


16.01.2019 PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020 I 2021. GODINU

12.12.2018 PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ  ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020. I 2021. GODINU

24.09.2018 POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2018. GODINU /POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30. 06. 2018. GODINE Link

24.09.2018 II. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2018 GODINU I II. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU


01.08.2018 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018 – RAZINA 23


01.08.2018 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OD 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018 – RAZINA 22

01.08.2018 I. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2018 GODINU I I. IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU


18.04.2018 GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2017 G./GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2017

18.04.2018 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O1.01.-31.03.2018

09.03.2018 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01. 01. – 31. 12. 2017. – RAZINA 23.

19.02.2018 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01. 01. – 31. 12. 2018. – RAZINA 22

05.01.2018 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019 I 2020.

05.01.2018 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

05.01.2018 PRORAČUN OPĆINE DESINIŽ ZA 2018. GODINU SPROJEKCIJM ZA 2019 I 2020 GODINU.

05.01.2018 II. izmjena proračuna općine Desinić za 2017. godinu

05.01.2018 II izmjena plana razvojnih programa za 2017. godinu

05.12.2017 Prijedlog proračuna za 2018 godinu s projekcijama za 2019. i 2020 godinu

06.11.2017Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Desinić za razdoblje 01.01.-30.06.2017 godine


02.08.2017Izmjena proračuna općine Desinić za 2017. godinu


18.07.2017FINANCIJSKI IZVJEŠZAJ ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2017- RAZINA 22

15.05.2017ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2016. GODINU

15.03.2017FINANCIJSKO IZVJEŠĆE OD 01. 01. – 31. 12. 2016 – RAZINA 23 – KONSOLIDIRANO

23.02.2017Financijski izvještaj za razdoblje od 01. 01. – 31. 12. 2016.

09.01.2017II IZMJENA PRORAČUNA OPĆINA DESINIĆ ZA 2016. GODINU.

05.12.2016PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

17.11.2016PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

16.09.2016IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2016. GODINU

16.09.2016 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU

22.07.2016Financijski izvještaji 01.01.-30.06.2016.

01.03.2016Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

01.03.2016Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

05.01.2016. PRORAČUN 2016

23.11.2015 I. izmjena proračuna općine Desinić za 2015. godinu

31.08.2015POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

28.08.2015UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ

25.07.2015FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

15.07.2015FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

13.05.2015ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

24.02.2015 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 01.01-31.12.2014

10.12.2014 PRORAČUN 2015