PRORAČUNSKI DOKUMENTI ZA 2020. G. I PROJEKCIJE ZA 2021 – 2022.

Privitak 1: PRORAČUN 2020- OPĆI DIO 
Privitak 2: PRORAČUN 2020 -POSEBNI DIO 
Privitak 3: PRORAČUN 2020-PRIHODI (1) 
Privitak 4: PRORAČUN 2020-PRIHODI 

PRORAČUNSKI VODIĆ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU

PRORAČUNSKI VODIĆ ZA GRAĐANE – PRORAČUN ZA 2020. GODINU

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020 GOD. I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GOD.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

Odluka o izvršavanju proračuna općine Desinić za razdoblje