02/24/2021

Postupak javne nabave:  Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Ivanić Desinićki – Vrdelja

Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Ivanić Desinićki – Vrdelja nalazi se na poveznici EOJN  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4811124  sukladno članku 9 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017, 144/2020