Provedbeni program za razdoblje 2022. – 2025. godine

Provedbeni program Općine Desinić 2022. – 2025.Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 01. 01. – 31. 12. 2023. godine Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 01. 01. – 31. 12. 2022. godine Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 01. 01. – 30. 06. 2022. godine