Registri/popisi/ izvješća/planovi/programi

 


STATISTIČKA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI 


EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA IZVJEŠĆA O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA  REDOVITO GODIŠNJE  FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE DESINIĆ


GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA I DRUGIH PROGRAMA ZA FINANCIRANJE SVIH OBLIKA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE 


EVIDENCIJA O DODIJELJENIM  POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI 


PLANOVI PRIJMA U SLUŽBU


PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA


Baza izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području općine Desinić


PROGRAMI ZA 2022. GODINU


PROGRAMI  2021 GODINA


Izvješća o izvršenju programa 2020. godina

Programi u  2020. godini


Izvješća o izvršenju programa 2019. godina

Programi u 2019. godini


Izvješća o izvršenju programa 2018. godina

Programi u 2018. godini


Izvješća o izvršenju programa 2017. godina


BAZA IZDANIH DOZVOLA ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ


IZVJEŠĆA O RADU I IZVRŠENJU

Proračun i financijska izvješća

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan javne nabave

Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama i drugim pomoćima