2024-06-11

Rezultati Natječaja za upis djece u pedagoškoj godini 2024./ 2025. Dječjeg vrtića Tratinčica Desinić nalaze se u nastavku ove objave i na službenoj mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tratinčica Desinić .