Sakralni objekti

Crkva Svetog Jurja

Crkva_svetog_juraja

Prvobitno je župna crkva bila na mjestu današnje dvorane za vjeronauk. To se otkrilo 1979. prilikom prekopavanja. Prvo spominjanje desinićke crkve seže do davne 1590.g. kada kralj Rudolf dozvoljava održavanje godišnjih sajmova oko crkve “s Georgii” i kapele “s.Annae in Desinych”. Kasnije g.1639. sagrađena je na današnjem mjestu crkva, a 1676.g. je ista proširena, u baroknom stilu. Godine 1688., 6 rujna, zagrebački biskup Alexandar Ignjat Mikulić posvetio je crkvu.

Nova crkva blagoslovljena je od domaćeg župnika Juraja Novaka 01.XI 1902, a posvetio ju je 1937. nadbiskup koadjutor Alozije Stepinac., kojom prigodom je prvi put zasvirala desinićka limena glazba pod vodstvom Karla Lugarića.

Od monomementalnih vrijednosti spomenuti treba tri srebrna kaleža, stari misal, monastranca sve iz XVI.stoljeća, ranobaroknu kadionicu, pacifikal s trolisnim prečkama, kasnobaroknim relikvijem sv.Križa, zlatom vezana klauzula od jelenje kože…

Crkva ima poligonalno svetište, do kojeg je sakrstija, pobočne kapele koje tvore tlocrt u obliku križa. Na glavnom pročelju poviše portala je reljef Srca Isusova, s dva anđela u poklonu. Zvonik ima biforu, galeriju za ophod, satove, te visoku zašiljenu kapu. Orgulje J.Branda op-60 krase veliki kor, a nabavljene su početkom XX. stolječa. Od starijih spomenika sačuvan je nadgrobni epitaf Petra II. Ratkaya.

Nađete li se u Desiniću obavezno navratite u ponosnu desinićku crkvu Svetog Jurja na samom desinićkom trgu.

sv. Juraj

Sveti Juraj

Kapele Svete Ane i Svetog Ivana Krstitelja

Kapela Sv. Ane

Kapela Sv. Ane

Kapela Sv. Ivana Krstitelja

Kapela Sv. Ivana Krstitelja

Kapela Svete Ane kraj osnovne škole i župnog dvora jedna je od rijetkih građevina romantičkog stila sjeverne Hrvatske. Oslikao ju je poznati hrvatski slikar Oton Iveković, a najpoznatija je slika “Posljednja večera”, a isto su jednako vrijedne “Sv. Ćiril”, “Blaženi August Kažotić” i “Sveti Jeronim”..

Kapela Svetog Ivana Krstitelja novo je napravljena kapela u Velikoj Horvatski…