Savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


2022-08-16 Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave za predmet nabave: Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama u Općini Desinić- Trnovec Desinićki i Gora Podhraški po grupama 

Naručitelj Općina Desinić priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na projektu Sanacije klizišta na nerazvrstanim cestama u Općini Desinić – Trnovec Desinićki i Gora Podhraški po grupama.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17, 75/2020) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje do 19.08.2022. godine,  a svi zainteresirani gospodarski subjekti svu dokumentaciju mogu naći na EOJN RH   na sljedećoj poveznici:  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6596967


2022-07-07 / Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama: Grupa 2.: Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić – održavanjem vegetacije na površinama koje čine sastavni dio nerazvrstane ceste (ponovljeni postupak za Grupu 2.)

Naručitelj Općina Desinić priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u postupku javne nabave Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama: Grupa 2.: Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić – održavanjem vegetacije na površinama koje čine sastavni dio nerazvrstane ceste (ponovljeni postupak za Grupu 2.) Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17, 75/2020) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.  Savjetovanje traje do 12. 07. 2022. godine na EOJN RH 


2022-06-03 / Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave za predmet nabave pojačano održavanje nerazvrstane ceste u Šimuncima 

Naručitelj Općina Desinić priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na projektu pojačanog održavanja nerazvrstane ceste u Šimuncima. Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom, Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17, 75/2020) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.  Savjetovanje traje do 09. 06. 2022. godine na EOJN RH 


2022-05-11 / Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – postupak javne nabave radova – održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama

Općina Desinić pokrenula je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim GS  u predmetu javne nabave radova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine po grupama. Savjetovanje je objavljeno na ovoj poveznici savjetovanje je objavljeno na: ovoj poveznici 


Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave:  Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine po grupama, E-MV-2/2021

Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  nalazi se na poveznici EOJN https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5671518 sukladno članku 9 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017, 144/2020


02/24/2021 Postupak javne nabave:  Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Ivanić Desinićki – Vrdelja

Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ je objavio Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Ivanić Desinićki – Vrdelja.
Objavljeni dokument možete preuzeti ovdje


Provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Rekonstrukcija i modernizacija općinske nerazvrstane ceste Ivanić Desinićki – Vrdelja nalazi se na poveznici EOJN  https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4811124  sukladno članku 9 Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017, 144/2020