2023-10-17 / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE  O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju pri donošenju Nacrta prijedloga  Odluke  o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Svrha savjetovanja je upoznavanje javnosti s predloženom Odlukom o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.

Člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) propisano je da Isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti u skladu s Zakonom i propisima donesenim na temelju  Zakona te u skladu s posebnim propisima donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge. Opće uvjete  donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti obavljanja komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova (u daljnjem tekstu: dimnjačarski poslovi), međusobna prava i obveze isporučitelja komunalne usluge i korisnika usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge

Detalji u prilogu  i u rubrici savjetovanja s javnošću.