Savjetovanje sa javnošću


PLAN SAVJETOVANJA ZA 2024. GODINU


SAVJETOVANJA U 2024. GODINI 


2024-02-27 JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA”


2024-02-16 JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O GROBLJU 


2024-02-13 / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE DESINIĆ ZA 2024. GODINU 


PLAN SAVJETOVANJA ZA 2023. GODINU


SAVJETOVANJA U 2023. GODINI


2023-11-27 / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ 


2023-11-22 / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU ODLUKE O POREZIMA OPĆINE DESINIĆ


2023-11-22 / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU


17.10.2023.  / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE  O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA


2023-09-19 / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U DONOŠENJU ANALIZE UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRATSRUKTUROM OPĆINE DESINIĆ

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Desinić. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju. Savjetovanje za prijedlog Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Desinić moguće je pronaći OVDJE. Savjetovanje je otvoreno do: 19.10.2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju – Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom Općine Desinić


2023-08-07 / (zatvoreno savjetovanje) /JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O PROGLAŠENJU NERAZVRSTANE CESTE GORNJI JALŠOVEC- ODVOJAK STIPLOŠEK FRLIĆ JAVNIM DOBOROM 


2023-05-11  / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DESINIĆ


2023-05-11 / (zatvoreno savjetovanje) /  JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O ODREĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU I VLASTITOM POGONU OPĆINE DESINIĆ


2023-05-09 / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ 


2023-05-09 / (zatvoreno savjetovanje) /  JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA, MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA I MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ZA PODRUČJE OPĆINE DESINIĆ 


2023-05-09 / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 


2023-03-20 / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ 


2023-02-03 / (zatvoreno savjetovanje) / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE DESINIĆ ZA 2023. GODINU 


PLAN SAVJETOVANJA  ZA 2022. GODINU 


Savjetovanja u 2022. godini 


2022-05-10 (zatvoreno savjetovanje) JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


2022-05-10 (zatvoreno savjetovanje) JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI DESINIĆ 


  • 2022-02-18  (zatvoreno savjetovanje) JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU DESINIĆ 

PLAN SAVJETOVANJA ZA 2021. GODINU 


Savjetovanja u 2021. godini 


2022-01-20 (zatvoreno savjetovanje) JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU


2021-12-28 (zatvoreno savjetovanje) JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ

2021-10-20 (zatvoreno savjetovanje)JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2022. GODINU


(zatvoreno savjetovanje) JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA POSLOVNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA


(zatvoreno savjetovanje) JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA STATUTARNE ODLUKE O III. IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE DESINIĆ


Objave sa stare stranice 

Savjetovanje u donošenju prijedloga: statutarne odluke o II. izmjenama i dopunama statuta općine Desinić


JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA


JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU


SAVJETOVANJE – PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE


SAVJETOVANJE – U POSTUPKU DONOŠENJA PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. G. I PROJEKCIJE 2021 – 2022. I PRIJEDLOGA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020 GOD. I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GOD.


JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) općina Desinić pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te objavljuje JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG. Temeljem ZKG-a Općina ima obvezu donijeti novu odluku o komunalnom redu do 4. kolovoza 2019. godine.


JAVNI UVID U NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE 2017.- 2022. GODINE


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU