Socijalna skrb

 

  • Zakon o socijalnoj skrbi Narodne novine, broj  18/22, 46/22, 119/22
  • Odluka o socijalnoj skrbi za područje općine Desinić donesena je na 13. sjednici općinskog vijeća općine Desinić koja je održana dana 22. 10. 2015. godine te je objavljena u službenom glasniku Krapinsko zagorske županije, broj  27/15

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

OBAVIJEST O NAKNADI ZA TROŠKOVE STANOVANJA PREMA NOVOM ZAKONU O SOCIJALNOJ SKRBI (NN 18/22 I 46/22) ( u odnosu na dosadašnju naknadu za troškove ogrijeva)

Pravo na naknadu za troškove stanovanja utvrđeno je Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22).

Obavještavaju se korisnici zajamčene minimalne naknade da u odnosu na odredbe novog Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22)  naknada za troškove ogrjeva koju je uređivao prošli Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 26/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) više ne egzistira kao zasebno pravo već je redefiniranjem prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva isto objedinjeno u jedinstvenu naknadu za troškove stanovanja. Dakle nema više zakonske osnove za priznavanje prava  na troškove ogrjeva niti jednokratne isplate naknade za troškove ogrjeva.

U odnosu na  pravo na troškove stanovanja upoznajemo Vas  sa činjenicama i ističemo slijedeće :

  • pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, (osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama)
  • Troškovi stanovanja odnose se isključivo na
  • najamninu,
  • komunalnu naknadu
  • troškove grijanja
  • vodne usluge te
  • troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade,

slijedom čega se troškovi npr telefona, TV pristojbe, pričuve ili odvoza  i zbrinjavanja otpada (koji spadaju u komunalne usluge)  ne mogu smatrati troškovima stanovanja.

Postupak za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja je upravni postupak na koji se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/219).  U tom smislu i u svrhu vođenja postupka te utvrđivanja činjenica i okolnosti kako bi se na temelju istih riješila upravna stvar, odnosno utvrdilo ispunjavanje uvjeta za priznavanje prava na troškove stanovanja  u prilogu se nalazi zahtjev sa potrebnim podacima.

Za svu pomoć i informacije na raspolaganju Vam smo u Jedinstvenom upravnom odjelu,  Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić, 049/343-146, email: opcina@desinic.hr, info@desinic.hr, od ponedjeljka do petka, od 07:00 do 15:00 sati.


 

JEDNOKRATNA NAKNADA