Na temelju članka 24. stavak 1. i 3., članka 6. stavak 7. Zakona o  sustavu civilne zaštite  (NN br.  82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN br. 37/16) imenovani su članovi  Stožera civilne zaštite Općine Desinić u sastavu 

Kristijan Šplajt – načelnik Stožera

Nikola Pecigus – predstavnik DVD-a Desinić, zamjenik načelnika Stožera

Nela Perović – Čondrić, predstavnica Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, članica

Štefica Pasarić, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Pregrada, članica

Marijan Turniški, predstavnik PP Pregrada, član

Dražen Strabić, predstavnik PU CZ Varaždin-Služba CZ Krapina, član

Tatjana Petranović Capar, predstavnica HGSS Stanica Zlatar Bistrica, članica

Lidija Ljubić, službenica Upravnog odjela.

 

 

___________________________________________________________odluka o osnivanju stožera civilne zaštite općine Desinić – 2021 godina