Ustrojstvo

 

SHEMATSKI PRIKAZ UNUTARNJEG USTROJSTVA OPĆINE DESINIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINSKI NAČELNIK

RADNA TIJELA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
Stručni suradnik za poslove samouprave
Stručni suradnik – komunalni redar
Viši referent za opće poslove i društvene djelatnosti
Referent za računovodstvo i financije
Spremač i dostavljač
VLASTITI POGON
Viši stručni suradnik za poslove vlastitog pogona
Viši referent vlastitog pogona
Komunalni djelatnik- grobar
Pomoćni radnik
 
Zajednički Poljoprivredni Redar za područje Grada Pregrade, Općine Krapinske Toplice i  Desinić