Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća


2023. GODINA (saziv 2021. – 2025.) 


2022. GODINA (saziv 2021. – 2025.) 


2021. GODINA (saziv 2021. – 2025.)