2022-10-24

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli novčane pomoći za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uređivanje i usklađivanje katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja nekretnina na području općine Desinić, KLASA: 932-05/22-01/45 URBROJ:2140-10-01-22-01 („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 37/2022, – dalje u tekstu: Odluka) , objavljuje se

JAVNI POZIV

za dodjelu novčane pomoći za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uređivanje i usklađivanje katastarskog i zemljišno-knjižnog stanja nekretnina na području općine Desinić

Za sva pitanja i eventualne nedoumice možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu na e-mail adresu: opcina@desinic.hr, info@desinic.hr ili broj telefona: 049/343-146.