2023-08-22

Tehnički pregleda traktora na terenu u Desiniću održati će se 08.09. i 12.09. od 8,00 do 17,00 sati kod restorana Grof Ratkaj.